ВС, 5 декабря 05:44
32°C Бишкек
USD: 84.79 EUR: 95.75 KZT: 0.19 RUB: 1.14

Токтом

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                   19-сессия

                                                             19-июнь 2020-жыл №138/XIХ-27

                                  №5-КОМГ  жана  №3-КОМГнын отканасын оңдоого

                                                       акча каражатын бөлүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин жана Кант “Кыргызтеплоэнерго” жылуулук берүу ишканасынын 2020-жылдын 15-июнундагы №04/199  Л.Толстой көчөсүндөгү №5-КОМГ  (№2 б/б, КБӨСМ)  жана Пушкин көчөсүндөгү  №3-КОМГнын отканасын оңдоого акча каражатын бөлүү жөнүндөгү катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы II кварталдын жыйынтыгы менен Л.Толстой көчөсүндөгү №5-КОМГ  (№2 б/б, КБӨСМ)  жана Пушкин көчөсүндөгү  №3-КОМГнын отканасын оңдоого 1 595 500 (бир млн. беш жүз токсон беш миң беш жүз) сом өлчөмүндө акча каражатын караштырсын.
 2. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышы боюнча 2020-жылдын 12-октябрынан кечиктирилбей Кант шаардык кеңешине маалымат берилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                          А. Шайлдабеков

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                      19-й сессии

                                                    от 19июня 2020 года №138/XIХ-27

О выделении денежных средств на ремонт котельных КСШГ №5 и КСШГ №3

Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету и финансам Кантского городского Кенеша и письмо Кантского предприятия теплоснабжения “Кыргызтеплоэнерго” от 15 июня 2020 года № 04/199о выделении денежных средств на ремонт котельных КСШГ №5 (д/с №2, ДЮСШ) по ул. Л.Толстого и КСШГ №3 по ул.Пушкина

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант изыскать денежные средства  по  итогам II квартала, в сумме

1 595 500 (один млн. пятьсот девяносто пять тыс. пятьсот) сом на ремонт котельных КСШГ №5 (д/с №2, ДЮСШ) по ул. Л.Толстого и КСШГ №3 по ул.Пушкина.

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление Министерства юстиции КР для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 1. Об исполнении данного постановления информировать Кантский городской кенеш не позднее 12 октября 2020 года.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                              А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             20-кезексиз сессия

                                                       6июль 2020-жыл № 141/XХ-27

ШМҮнө күндүзгү стационарды уюштуруу жана Ысык-Ата райондук ҮБДБна дары-дармектерди алып берүү боюнча акча каражатын бөлүү жөнүндө

Эпидемиологиялык кырдаалга жана илдетти жуктуруп алгандардын көбөйүшүнө, медициналык мекемелерде орундардын жана дары-дармектердин жетишсиздигине байланыштуу, ошондой эле Кант шаарында короновирус илдетине каршы аракет көрүү боюнча

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы:
 • Кант шаарынын тургундары үчүн шаардык маданият үйүнүн имаратына күндүзгү стационар уюштурулсун;
 1. Ысык-Ата райондук ҮБДБна дары-дармектерди алып берүү үчүн 350,0 (үч жүз элүү миң) сом өлчөмүндө акча каражатын бөлүп берсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                    А. Шайлдабеков

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                     20-й внеочередной сессии

                                                  от 06июля 2020 года № 141/XХ-27

Об  организации дневного стационара в здании ГДК и выделении денежных средств для приобретения медикаментов ЦСМ Ысык-Атинского района

В связи с эпидемиологической ситуацией и  с увеличением количества заражённых,  нехваткой мест в медицинских учреждениях и медикаментов, а также по противодействию коронавирусной инфекции в городе Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант:
 • организовать в здании городского Дома культуры дневной стационар для жителей города Кант;
 • выделить денежные средства в сумме 350,0 (триста пятьдесят) тысяч сом, для приобретения медикаментов ЦСМ Ысык-Атинского района.
 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                        А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                    21-сессия

                                                     22-октябрь 2020-жыл №148/ХХI-27

2020-жылдын башындагы “бош калдыктагы”  жана негизги эсептеги акча каражаттарын жылдыруу жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин жана Кант шаардык мэриясынын 2020-жылдын 14-октябрындагы №01-14/726 2020-жылдын башындагы “бош калдыктагы”  жана негизги эсептеги акча каражаттарын жылдыруу жөнүндөгү катын карап чыгы

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы башындагы “бош калдыктагы”  жана негизги эсептеги акча каражаттарын жылдырсын.

бош калдыктан:

 • “Коопсуз короо” долбоору видеокөзөмөл системасы – 5000,0 миң сом;
 • Жалпы билим берүү мекемелери үчүн электрондук лабораторияларды алууга приобретение – 2000,0 миң сом;
 • №4-КОМГ жабдууларды алууга (жаңы башталгыч мектеп) – 2000,0 миң сом;
 • №4-КОМГнынмектеп алдын көрктөндүрүүгө (жаңы башталгыч мектеп) – 2000,0 миң сом;

Жыйынтыгы: 11000,0 миң сом.

негизги эсептен:

 • атайын техникаларды алууга (ТЖКЧ) – 2200,0 миң сом;
 • мектеп мекемелери үчүн тамак-ашка – 5000,0 миң сом;
 • башка тейлөөлөргө (ТЖКЧ) – 2000,0 тыс. сом;

Жыйынтыгы: 9200,0 миң сом.

Жогоруда белгиленген каражаттарды колдонуу төмөнкү иш-чараларды жасоого багыттоо мерчемделди:

 • Тагаев көчөсүндөгү жол полотносун оңдоого ( Гагарин көчөсүнөн  МИСке чейин) – 6500,0 миң сом;
 • №4-КОМГ жаңы башталгыч мектебин оңдоого (эски имаратты) – 4000,0 миң сом;
 • жол төшөлмөлөрү – 3000,0 миң сом;
 • көчөлөрдү жарыктандыруу – 2000,0 миң сом.

Жыйынтыгы: 15500,0 миң сом.

 1. Бул токтомдун аткарылышы боюнча 2020-жылдын 3-декабрынан кечиктирилбей Кант шаардык кеңешине маалымат берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                           А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                              21-й сессии

                                                      от 22 октября 2020 года №148/ХХI-27 

                      О передвижке денежных средств «свободного остатка»

                                  и средств основного счёта, на начало 2020 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету и финансам Кантского городского Кенеша и письмо мэрии города Кант от 14 октября 2020 года № 01-14/726 о передвижке  денежных средств «свободного остатка»  и средств основного счёта

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант передвинуть  денежные средства «свободного остатка»  и средств основного счёта.

со свободного остатка:

 • проект “Безопасный двор” система видеонаблюдения – 5000,0 тыс. сом;
 • приобретение электронных лабораторий для общеобразовательных учреждений – 2000,0 тыс. сом;
 • приобретение обрудования КСШ №4 (новая начальная школа) – 2000,0 тыс. сом;
 • благоустройство пришкольного двора КСШ №4 (начальная школа) – 2000,0 тыс. сом;

Итого: 11000,0 тыс. сом.

с основного счёта:

 • приобретение спец. Техники (ЖКХ) – 2200,0 тыс. сом;
 • питание для школьных учреждений – 5000,0 тыс. сом;
 • прочие услуги (ЖКХ) – 2000,0 тыс. сом;

Итого: 9200,0 тыс. сом.

Использование вышеперечисленных средств планируется направить на следующие мероприятия:

 • ремонт дорожного полотна ул. Тагаева (от Гагарина до МИС) – 6500,0 тыс. сом;
 • ремонт начальной школы КСШ №4 (старого здания) – 4000,0 тыс. сом;
 • подсыпка дорог – 3000,0 тыс. сом;
 • уличное освещение – 2000,0 тыс. сом.

Итого: 15500,0 тыс. сом

 

 1. Об исполнении данного постановления информировать Кантский городской Кенеш не позднее 03 декабря 2020 года.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.)  Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                       21-сессия

                                                         22-октябрь 2020-жыл № 149/ХХI-27

Кант шаарындагы шаардык канализация системасына агып түшкөн өндүрүш агым сууларындагы  зыяндуу заттардын концентрациясынын руксат берилген чегин бекитүү  жөнүндө  

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамына ылайык, шаардык тазалоочу курулманын жана суу камсыздоо системасынын авариясыз жана коопсуз иштөөсүн камсыздоо, Чу дарыясындагы бассейндин зыяндуу жана уулуу заттардан булганышынын алдын алуу жана жалпысынан шаарда жагымдуу экологиялык абалды камсыздоо максатында

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарындагы шаардык канализация системасына агып түшкөн өндүрүш агым сууларындагы зыяндуу заттардын концентрациясынын руксат берилген чеги бекитилсин. (Тиркеме 1)
 2. Поручить эксплуатирующей организации – ОсОО «Маркетинг-Сервис» ЖЧКу эксплуатациялоо мекемесине (Кант шаарындагы суу каналы) ишкананын аймагынан шаардык канализация системасына агып чыккан өндүрүштүк агын суулардын курамынын анализин көзөмөлдөө боюнча иштерди күчөтүү тапшырылсын.
 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышы боюнча 2020-жылдын 10-декабрынан кечиктирилбей Кант шаардык кеңешине маалымат берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                          А. Шайлдабеков

Кант шаардык кеңешинин

22.10.2020-ж.№149/XXI-27-

токтомуна тиркеме

Кант шаардык канализация системасына агып түшкөн өндүрүш агым сууларындагы  зыяндуу заттардын концентрациясынын (ПДК) руксат берилген чеги

№ п/п Агын суулардын курамынын көрсөткүчү ПДК, мг/л
1 Өлчөнгөн зат 235,514
2 БПК5. 173,3
3 Аммоний солевой (NH4+) 3,078
4 Нитрит-ион (NO2) 3,62
5 Нитрат-ион (NO32-) 1191
6 Хлориды (CL) 12107,56
7 Сульфаты (SO42) 1207,8

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                    21-й  сессии

                                             от 22 октября  2020 года № 149/ХХI-27

Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ, содержащих в производственных сточных водах, разрешенных к сбросу в городскую систему канализации  города Кант

В соответствие с Законом Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», в целях обеспечении безаварийной и безопасной работы системы водоотведения и городских очистных сооружений, предотвращения загрязнения бассейна р.Чу вредными и ядовитыми веществами и в целом обеспечения благоприятной экологической ситуации в городе

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, содержащихся в производственных сточных водах, разрешенных к сбросу в городскую систему канализации города Кант (Приложение 1).
 2. Поручить эксплуатирующей организации – ОсОО «Маркетинг-Сервис» (водоканал города Кант) усилить работу по контролю и анализу за составом и свойствами производственных сточных вод, сбрасываемых с территории предприятий в городскую систему канализации.
 3. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 4. Об исполнении данного постановления информировать КантскийгородскойКенеш не позднее 10 декабря 2020г.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию поградостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам(Сулайманов Н.И.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                               А. Шайлдабеков

Приложение   к постановлению

Кантского городского Кенеша

№149/XXI-27 от 22.10.2020г.

Нормы предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ,

содержащихся в производственных сточных водах, разрешенных к приему в городскую систему канализации города Кант

№ п/п Показатели свойства сточных вод ПДК, мг/л
1 Взвешенные вещества 235,514
2 БПК5. 173,3
3 Аммоний солевой (NH4+) 3,078
4 Нитрит-ион (NO2) 3,62
5 Нитрат-ион (NO32-) 1191
6 Хлориды (CL) 12107,56
7 Сульфаты (SO42) 1207,8

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                       21-сессия

                                              22октябрь2020-жыл151/XXI-27

Эс алуу аймагын жана аянтчаларды куруу жана көрктөндүрүү үчүн акча каражатын бөлүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин ишкерликти өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл туруктуу комиссиясынын төрагасы Р.И.Абиновдун, ошондой эле Кант шаарынын №6-кварталынын тургундарынын кайрылуусун угуп жана талкуулап

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы 281,0 (эки жүз сексен бир) миң сом өлчөмүндөгү (дем берүүчү грант) акча каражатын Кант шаарындагы темир жол вокзалы, Центральная көчөсү, МПС көчөсү менен кесилиш дарегиндеги аянчаны жана эс алуу аймагын куруу жана көрктөндүрүүгө бөлүп берсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы боюнча 2020-жылдын 3-декабрынан кечиктирилбей Кант шаардык кеңешине маалымат берилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                  21-й сессии

                                                    от 22 октября 2020 года151/XXI-27

О выделении денежных средств для строительства и благоустройства  площадки и зоны отдыха  

Заслушав и обсудив Абинова Р.И. – председателя постояннойкомиссии по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностью Кантского городского Кенеша, а также обращение от жителей квартала №6 города Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант выделении денежных средств  в сумме 281,0 (двести восемьдесят один) тыс. сом (стим. грант) для строительства и благоустройства  площадки   и   зоны   отдыха   по   адресу   г.  Кант   железно  —  дорожный  вокзал,

ул. Центральная города Кант, пересекает ул. М.П.С.

 1. Об исполнении данного постановления информировать Кантский городской кенеш не позднее 03 декабря 2020 года.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                              А. Шайлдабеков

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                          22-сессия

                                                     24декабрь 2020-жыл №159/ХХII-27

 Кант шаарынын китепканасынын жетекчисине бир жолку материалдык жардам үчүн акча каражатын бөлүү жөнүндө 

Кант шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Ж.Д.Бирюкованын Кант шаарынын китепканасынын жетекчисине бир жолку материалдык жардам үчүн акча каражатын бөлүү жөнүндөгү айткандарын угуп жана

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык мэриясы 2020-жылдын башындагы бюджеттик эсептеги бош калдыктан Кант шаарынын китепканасынын жетекчисине бир жолку материалдык жардам үчүн 5,0 (беш) миң сом акча каражатын бөлүп берсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                    22-й сессии

                                           от 24 декабря 2020 года №159/ХХII-27

                                О выделении денежных средств для единовременной

                      материальной помощи заведующей библиотекой  города Канта

Заслушав и обсудив Бирюкову Ж.Д. – заместителя председателяКантского городского Кенеша о выделении денежных средств для единовременной материальной помощизаведующей библиотекой  города Канта

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант выделить денежные средства за счет свободного остатка бюджетных средств на начало 2020 года, для единовременной материальной помощи заведующей библиотекой города Канта, в сумме 5,0 (пять) тыс. сом.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                              А. Шайлдабеков

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                 22-сессия

                                           24-декабрь 2020-жыл № 160/XXII-27 

Кант шаарындагы муниципалдык христиандар көрүстөнүнө сөөк жашыруу жана көмүү иштерин жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин биргелешкен жыйынынын чечимин арап чыгып, ошондой эле Кант шаарындагы христиандар көрүстөнүндө жер аянтынын тартыштыгына, сөөк жашыруу иштерин жүргүзүүнү жана көмүүнү тартипке келтирүүгө байланыштуу

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарындагы христиандар көрүстөнүндө сөөк жашыруу иштерин жүргүзүүнү жана көмүүнү тартипке келтирүү эрежелери тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Кант шаарынын мэриясы Кант шаарындагы христиандар көрүстөнүндө сөөк жашыруу иштерин жүргүзүү жана көмүүдө бул токтомду катуу жетекчиликке алсын.
 3. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаарынын вице-мэрине (Мусаев У.М.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А.Шайлдабеков

Кант шаардык кеңешинин

2020-жылдын 24-декабрындагы

№ 160/XXII токтомуна тиркеме

                              Сөөк жашыруу жана көмүү иштеринин эрежелери:

 1. Христиандар көрүстөнү муниципалдык менчик болуп эсептелет.
 2. Кант шаарынын мэриясы менен биргеликте сөөк жашыруу жана көмүү иштеринин эрежелерин сактоо боюнча иштерди жүргүзөт.
 3. Кант шаардык мэриясы жана мекендештердин Камкорчулар кеңеши «Чайка» КБси 5 жылдык орун алмаштыруу менен көрүстөндүн администрациясын дайындап, сөөк жашыруу иштеринин эрежелерин жана ченемдерин көзөмөлдөйт.
 4. Көрүстөндөгү сөөк жашырууга жер бөлүп берүү, көр казуу жана көмүүгө байланышкан иштердин бардык түрү көрүстөндүн жумушчулары тарабынан жасалат.
 5. Көрүстөнгө орнотулчу курулма, тосмо көрүстөндүн администрациясы менен макулдашуунун жана көмүүлөрдү каттоо китебине катталгандан кийин белгиленген жерге гана коюлат.
 6. Көрүстөндүн аймагы төмонкүдөй тилкелерге бөлүнөт:

— эркин көмүү;

— туугандашып көмүү;

— талап кылынбаган жана таанылбай каза болгондорду көмүү.

 1. Туугандашып көмүүнү уюштуруу үчүн кошумча жер тилкеси администрациянын Камкорчулар кеңеши менен биргеликтеги ар бир айкын абалдагы арызынын негизинде каралат.
 2. Сөөк жашырууга маркумдун туугандарынын же сөөк коюуну уюштуруучулардан көмүүгө жерди каттоо үчүн зарыл болгон документтер:

— өлгөндүгү тууралуу тактама кагазы;

— арыз ээсинин паспорту, дареги, телефону;

— туугандыгы жөнүндө документтери (мэриядан же квартальныйдан тактама);

— көмүү кагазы;

— жумушчулардын эмгегине төлөнгөндүгү боюнча квитация.

Санитардык- техникалыкталаптар:

— өрттөлбөгөн калдыктарды көргө көмүүгө болот;

— казылган чуңкур 1,5 метрден кем эмес болушу керек;

— көмүлгөн дөңсөө 0,5 метрден жогору болбошу керек;

— тосмо- 0,5 метрге чейин;

— көрүстөн эстелигинин деңгээли 1,8 метрге чейин;

— бир чуңкурга 1 маркумдун табыты түшүрүлөт;

— сөөк жашыруунун өлчөмү –  туурасы – 1 метр, узуну – 2 метр;

— милдеттүү талап – сөөк жашыруунун аралыгы узуну тарапка –  0,5 метрге чейин, кыска тарабына – бир метр (техникалык өтмөксөөк жашыруунун схемасын караңыз).

— туугандаштык мүрзөсүнө сөөк жашыруу бир адамдын сөөгүн жашыруу ченемге туура келет;

— сөөк жашыруу жердин жеткиликтүүлүгүнө жана эрежелердин санитардык-техникалык талаптарына карата жүргүзүлөт.

Көрүстөндүн администрациясынын укуктары жана милдеттери:

 1. Сөөк жашырууга руксат берүү документтери тез жана өз учурунда катталат.
 2. Ар бир сөөк жашыруу, (топурак салынган урналар), көрүстөнгө орнотулчу курулма, тосмолор көмүүлөрдү каттоо китебине катталат (өмүр бою сакталат).
 3. Сөөк жашыруучулардын каалоосуна ылайык жана санитардык-техникалык ченемдерге, кийин көрүстөндүн аймагын өздөштүү шайкештигинде сөөк жашыруу эрежелерине ылайык көмүүгө акысыз жер берүү.
 4. Имараттын абалын, инженердик шаймандарды, көрүстөндүн аймагын, жарыктандырууну, тосмону ж.б.у.с. кемчиликсиз абалда кармоо.
 5. Өз учурунда тазалоо жана таштандыларды чыгарууну уюштуруу, техникалык өтмө жолдордогу авариялык абалдагы бактарды жана куураган бутактарды (көмүүгө жоопкерчиликтүүлөргө эскертүүсүз эле) кыюу.
 6. Сөөк жашыруу үчүн мүрзө казууну уюштуруу.
 7. Мүрзө казуу жана көмүү иштерин көрүстөндүн жумушчулары гана жүргүзөт.
 8. Болүнүп берилген жерден чыгып кеткен, же бекитилген ченемди бузган курулуштар түрттүрүлөт. (ченемди бузгандыгы жөнүндөгү кат түрундөгү эскертүү сөөктүн ээлерине жиберилет, 3 айдын ичинде сөөк жашырууга жоопкерчилик алгандардын эсебинен демонтаж жасалат).

Жарандардын укуктары жана милдеттери:

Кардарлар төмөнкүдөй укуктарга ээ:

 1. Сөөк жашыруучу жерди жаназанын уюштуруучуларынын каалоосуна ылайык санитардык-техникалык ченемдерди сактоо менен тандоого.
 2. Көрүстөнгө орнотулчу курулма, тосмо көрүстөндүн администрациясы менен макулдашуунун жана ушул эрежелерге ылайык орнотууга.
 3. Гүл, бадал, бактарды -1,5 метрден ашырбай тосмонун ичине гана отургузууга.
 4. Администрациянын иши жөнүндө пикирлерди арыздануу жана каалоо-тилек китепбине жазууга.

Кардарлар милдеттүү:

 1. Көрүстөндө тынчтыкты жана тартипти сактоого.
 2. Берилген жердеги таштандыларды чыгарууга.
 3. Сөөк жашыруунун эрежелерин жана ченемдерин бекем сактоого.

Тыюу салынат:

 1. Мекендештердин камкордук кеңешинин ылайыктуу руксаты жок коммерциялык ишмердүүлүк жүргүзүүгө.
 2. Техникалык өтмөктөргө бак жана бадалдарды отургузууга.
 3. Кургак чөптөрдү жана таштандыларды өрттөөгө.

 

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                     22-сессии

                                        от 24 декабря 2020 года № 160/XXII-27

Об утверждении правил захоронений и ведения похоронного дела на муниципальном христианском кладбище  г.Кант 

Рассмотрев решение совместного заседания Кантского городского кенеша, а также в связи с недостатком земельных площадей и упорядочением ведения похоронного дела и захоронений на  муниципальном христианском кладбище г. Канта

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить правила захоронений и ведения похоронного дела на муниципальном христианском кладбище  г.Кант, согласно приложению.
 2. Мэрии города Кант строго руководствоваться настоящим постановлением при захоронении и ведении похоронного дела на муниципальном христианском кладбище  г.Кант.
 3. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города Кант (Мусаева У.М.).

Председатель                                                                                              А.Шайлдабеков

Приложение к постановлению

Кантского городского Кенеша

№ 160/XXII от 24 декабря 2020 года

Правила захоронений и ведения похоронного дела.

 1. Христианское кладбище является муниципальной собственностью.
 2. Мэрия г.Канта совместно с Попечительским советом соотечественников осуществляют деятельность  по соблюдению Правил похоронного дела и захоронений.
 3. Мэрия г. Канта и Попечительский  Совет соотечественников  ОО «Чайка» назначают администрацию кладбищас ротацией сроком по 5 лет, контролируют соблюдение Правил и норм  похоронного дела.
 4. Все виды работ на кладбище, связанные с выделением участка земли под захоронение, копкой могил и погребение производится работниками кладбища.
 5. Установка надмогильных сооружений, оград производится исключительно в пределах отведенного участка земли после согласования и регистрации администрацией кладбища в Книге учета захоронений.
 6. Территория кладбища делится на участки:

— свободные захоронения,

— родственные захоронения,

— захоронение невостребованных и неопознанных умерших.

 1. Дополнительный земельный участок для организации родственного захоронения рассматривается на основании заявления в каждом конкретном случае администрацией  совместно с ПС (Попечительский Совет).
 2. Документы, обязательные при оформлении участка под погребение умершего родственниками или организаторами похорон:

— справка о смерти,

— паспорт заявителя, адрес, телефон,

— документы о родстве (справка из мэрии или  от квартальной),

— бумаги на погребение,

— квитанция об оплате труда рабочих.

 

Санитарно- технические требования:

— не кремированные останки подлежат погребению в домовине,

— глубина ямы не менее 1.5 метра

— высота надгробного холма не должна превышать 0,5 метра,

— оградка- до 0,5 метра

— уровень памятника захоронений до 1,8 метра,

— в одну яму опускать 1 гроб с покойником,

— размеры захоронения –  ширина – 1 метр, длинна – 2 метра,

— обязательное требование – расстояние между захоронениями по длинной стороне – до 0,5 метра, по короткой – один метр (технический проход (.см. схему захоронения).

— захоронение в родственной могиле соответствует нормам на одного захороненного,

-под захоронение производится при наличии земли и санитарно-технических требований    Правила.

Права и обязанности администрации кладбища

1.Быстро и своевременно оформляются разрешительные документы на погребение.

 1. Каждое захоронение, (урн с прахом), установка надмогильных сооружений регистрируется в Книге регистрации захоронений (пожизненного срока хранения).
 2. Предоставлять бесплатно участок под погребение согласно пожеланийзахоранивающих и санитарно-технических норм, Правил захоронений в соответствии с последовательностью освоения территории кладбища.
 3. Содержать в исправном состоянии здания, инженерное оборудование, территорию кладбища, освещение, ограждение и т.д.
 4. Своевременно организовывает уборку и вывоз мусора, производит вырубку и обрезку аварийных деревьев и кустарников с технических проходов (без предупреждения ответственных за захоронение).
 5. Организовывают подготовку могил к захоронению.
 6. Копка могил и захоронение производится только работниками кладбища.
 7. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного участка и превышающие установленные нормы – подлежат сносу

(Письменное уведомление о нарушении норм отправляется захоранивающему и по истечении 3-х месяцев производится демонтаж за счет ответственного за захоронение).

Права и обязанности граждан

              Посетители имеют право:

 1. Выбирать участок земли под захоронение согласно пожеланий организатора похорон при соблюдении Правил и санитарно-технических норм.
 2. Устанавливать надмогильные сооружения (ограды, памятники, столы) с обязательным согласованием с администрацией и настоящими Правилами.
 3. Сажать цветы, кустарники, деревья –высотой не более 1,5 метра и только внутри ограды
 4. Писать отзывы о работе администрации в Книге жалоб и предложений.

Посетители обязаны:

 1. Соблюдать на кладбище тишину и порядок.
 2. Убирать мусор в отведенные для этого места.
 3. Строго соблюдать Правила и нормы захоронения.

Запрещается:

 1. Заниматься коммерческой деятельностью без соответствующего разрешения, выданного Попечительским Советом соотечественников.
 2. Сажать деревья и кустарники на технических проходах.
 3. Поджигать сухостой и мусор.

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                   22-сессия

                                          24-декабрь 2020-жыл 161/XXII-27

Кант шаардык маданият үйүнө Ч.Т.Айтматовдун ысымын ыйгаруу жөнүндө

Атын түбөлүккө калтыруу максатында Кыргыз Республикасынын Баатыры, Социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин Ата мекендик жана дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымын эске алуу менен  Кант шаардык кеңешинин депутаттарынын сунушун кабыл алып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык маданият үйүнө Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин ысымы ыйгарылсын.
 2. Кант шаардык маданият үйүнүн башчысына:
 • Шаардык маданият үйүнүн аты өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу кайра каттоодон өткөрүлсүн.
 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттык сактоо, жаштар иштери, спорт жана коомдук тартипти сактоо боюнча туруктуу комиссиясына (Кадыров У.А.) жана Кант шаарынын вице-мэрине (Мусаев У.А.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                               А. Шайлдабеков

 

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                      22-й сессии

                                              от 24 декабря 2020 года 161/XXII-27

                      О присвоении городскому Дому культуры города Канта

                                          имя Ч.Т.Айтматова

В целях увековечения памяти Героя Кыргызской Республики, Героя Социалистического труда, народного писателя Кыргызской Республики Айтматова ЧынгызаТорекуловича, учитывая выдающиеся заслуги в деле развития отечественной и мировой литературы, принимая во внимание предложение депутатов Кантского городского кенеша

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Присвоить городскому Дому культуры города Канта имя Айтматова ЧынгызаТорокуловича.
 2. Директору городского Дома культуры города Канта:
 • произвести перерегистрацию в связи с изменением наименования городского Дома культуры на имя Айтматова ЧынгызаТорекуловича.
 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, образованию, культуре, здравоохранению, по делам молодежи, спорта и охране общественного правопорядка (Кадыров У.А.) Кантского городского Кенеша и вице-мэра города Кант (Мусаев У.М.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

ТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктом

Токтом ТоктомТоктомТоктом

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                  23-сессия

                                               19 март 2021-жыл №164/XXIII-27

Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011-жылы бекитилген «Кант шаарындагы курулуш жүргүзүү жана жерди колдонуу эрежелери»   токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин жана Кант шаарынын мэриясынын 18.03.2021-ж. №01-14/198 — Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген «Кант шаарындагы курулуш жүргүзүү жана жерди колдонуу эрежелери» токтомунун 2.1. бөлүм, 2-бөлүгүнүн 30-беренесине жана Кант ш. Логвиненко көчөсү №81,83,85,87,89 — үйлөрү «К-1» — коммуналдык ишкана, транспорт, кампалоо жана кичи ишкана аймагы жер тилкесинин чыгарып, «Ж-1» — шаардын борбордук бөлүгүнө жеке чарбалык турак-жай куруу аймагына өзгөртүү киргизүү катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген «Кант шаарындагы курулуш жүргүзүү жана жерди колдонуу эрежелери» токтомунун «Кант шаарын укуктук аймактоо» 30-беренесинин 2.1.бөлүм, 2-бөлүгүнө   төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант шаарынын Логвиненко көчөсү №81,83,85,87,89 — үйлөрү «К-1» — коммуналдык ишкана, транспорт, кампалоо жана кичи ишкана аймагы жер тилкесинин чыгарып, «Ж-1» — шаардын борбордук бөлүгүнө жеке чарбалык турак-жай куруу аймагына киргизилсин.

 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Кант шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары                          Ж.Бирюкова

 

       

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                             

                                                                 ТОКТОМ

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            23-й сессии

                                          от 19  марта 2021 года №164/XXIII-27

О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования

города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша

№ 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо мэрии города Кант от 18.03.2021г. № 01-14/198 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25, и выводе земельных участков, находящиеся по адресу: г. Кант ул. Логвиненко № 81,83,85,87,89  из зоны «К-1»- зона коммунальных предприятий, транспорта, складирования и мелкого производства, в зону «Ж-1А»- зона индивидуальной усадебной жилой застройки в центральной части города

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года внести следующее изменение:

— разрешить   вывести   земельные   участки,   расположенные   по   адресу:  г. Кант

ул. Логвиненко, №81,83,85,87,89, из зоны коммунальных предприятий, транспорта, складирования и мелкого производства  – «К-1» и ввести в зону «Ж-1А»- зона индивидуальной усадебной жилой застройки в центральной части города.

 1. Зарегистрировать настоящее постановление  и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Заместитель председателя

Кантского городского кенеша                                                                              Ж.Бирюкова

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                               23-сессия

                                           19март 2021-жыл № 167/ХХIII-27

Кант шаарынын аймагында «Маркетинг-Сервис» ЖЧКу тарабынан тейленген чарбалык-ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу калдыктарын кабыл алуу (канализация) кызматынын нарк көрсөткүчүн (тарифин) бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы менен, шаардык суу менен камсыздоо жана суу бөлүштүрүү тармагынын ишин камсыздоо жана Кант шаарынын керектүүчүлөрүн үзгүлтүксүз сапаттуу ичүүчү суу менен камсыздоо, суу калдыктарын кабыл алуу (канализация) максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Европа Банкынын ортосунда кол коюлган эл аралык макулдашуунун талаптарын аткаруу, Кант шаарынын калкын, мекеме-уюмдарын чарбалык ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу калдыктарын кабыл алууда (канализация) “Кант шаарынын суу менен камсыздоо жана канализация тармактарын реабилитациялоо” долбоорун калыбына келтирүү жана ишке ашыруу алкагында Кыргыз Респубилкасынын Өкмөтүнө караштуу антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Бишкек шаардык жана Чүй облустук  бөлүмү менен макулдашылган  «Маркетинг-Сервис» ЖЧКунун калкты тейленген чарбалык-ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу калдыктарын кабыл алуу (канализация) кызматынын нарк көрсөткүчүн карап көрүп

                                           КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
                                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңеши мурда кабыл алган “Кант шаарындагы ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу калдыктарын кабыл алуу (канализация) кызматынын нарк көрсөткүчүн (тарифин) көтөрүү жөнүндө” кабыл алынган токтому күчүн жоготсун.
 2. “Маркетинг-Сервис” ЖЧКу тарабынантейленген чарбалык-ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу калдыктарын кабыл алуу (канализация) кызматынын нарк көрсөткүчү (тарифи) бекитилсин (тиркемеге ылайык).
 3.  «Маркетинг-Сервис» ЖЧКнун директору М.Т.Кенжеевге тапшырылсын:

— нрак көрсөткүчү (тарифи) массалык маалымат каражаттарына жарыялансын жана Кант шаарынын калкына жеткиликтүү түрдө маалымат берилсин;

— ишмердүүлүгүң ары карай жүргүзүүдө бекитилген тариф колдонулсун.

 1. Бекитилген тариф 2021-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирсин.
 2. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаарынын вице-мэри  Э.С. Мамадалиевге тапшырылсын.

Кант шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары                                 Ж. Бирюкова

   

Кант шаардык кеңешинин

19-март 2021-ж. №167/ХХIII-27

токтомуна тиркеме

“Маркетинг-Сервис” ЖЧКу тарабынан тейленген чарбалык-ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу калдыктарын кабыл алуу (канализация) кызматынын нарк көрсөткүчү (тарифи)
№ п/п аталышы ченем бирдиги. тариф
Суу менен камсыздоо
1 Калк 1 м.куб 11,34
2 Бюджеттик

мекемелер

1 м.куб 25,20
3 Башка керектөөчүлөр 1 м.куб 28,50
Канализация
1 калк 1 м.куб 7,43
2 Бюджеттик

мекемелер

1 м.куб 20,70
3 Башка керектөөчүлөр 1 м.куб 20,70
«Маркетинг-Сервис»ЖЧКнун директору Кенжеев М.Т.
«Маркетинг-Сервис»ЖЧКнун башкы бухгалтери Билялова С.Б.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                   23-й сессии

                                               от 19 марта 2021 года № 167/ХХIII-27

Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на услуги по подаче воды хозяйственно-питьевого назначения и приема сточных вод (канализация), оказываемые  ОсОО «Маркетинг-Сервис» на территории города Кант

В соответствии с   Законом Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», в целях обеспечения функционирования городских систем водоснабжения и водоотведения, бесперебойной поставки потребителям города Кант качественной питьевой воды, приема стоков (канализация), во исполнение требований Международных соглашений, подписанных между Правительством Кыргызской Республики и Европейским Банком реконструкции и развития в рамках реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в г. Кант», рассмотрев прейскурант цен на услуги, оказываемые ОсОО «Маркетинг-Сервис» населению, учреждениям и организациям города Кант по подаче воды хозяйственно-питьевого назначения и приема сточных вод (канализация), согласованный отделом по городу Бишкек и Чуйской области Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

                                         КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу ранее принятое постановление Кантского городского Кенеша № 93/ХVIII-26 от 25.09.2014 года «Об утверждении повышения тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в городе Кант».
 2. Утвердить прейскурант цен (тарифы) на услуги по поставке водопроводной воды и водоотведения (канализация), оказываемые ОсОО «Маркетинг-Сервис» (согласно приложению).
 3. Поручить Кенжееву М.Т. — директору ОсОО «Маркетинг-Сервис»:

— опубликовать прейскурант цен (тарифов)  в  средствах массовой информации и провести информирование населения города Кант в доступной форме;

— в своей дальнейшей деятельности строго руководствоваться утверждёнными тарифами.

 1. Ввести в действие утверждённые тарифы с 1 июня 2021 года.
 2. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города Кант Мамадалиева Э.С.

Заместитель  председателя

Кантского городского кенеша                                                                       Ж. Бирюкова

Приложение к постановлению

Кантского городского кенеша

№167/ХХIII-23 от 19 марта 2021г.
Прейскурант цен (тарифов) на услуги по поставке водопроводной
воды и водоотведения (канализация), оказываемые
ОсОО «Маркетинг-Сервис»
№ п/п Наименование ед.изм. тариф
Водоснабжение
1 Население 1 м.куб 11,34
2 Бюджетные организации 1 м.куб 25,20
3 Прочие потребители 1 м.куб 28,50
Канализация
1 Население 1 м.куб 7,43
2 Бюджетные организации 1 м.куб 20,70
3 Прочие потребители 1 м.куб 20,70

 

Директор ОсОО «Маркетинг-Сервис»                                                          Кенжеев М.Т.

Главный бухгалтер ОсОО «Маркетинг-сервис»                                           Билялова С.Б.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                    1-сессия

                                               20-май  2021-жыл № 1/I-28

                                Кант шаардык кеңешинин 28-чакырылышынын

                                         төрагасын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өзүн-өзүү башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 37-беренесин жетекчилике алып, сунуш кылган талапкерди, жыйынтыктарын эске алуу менен жашыруун добуш берүүнү карап жана талкуулап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Бейшебаев Мыктыбек Темирбекович Кант шаардык Кеңешинин 28-чакырылышынын төрагасы болуп шайлансын.

Кант шаардык кеңешинин сакалдуу

депутаты, сессиянын төрагасы                                                                      Н. Клевцова

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                         1 сессии

                                                        от 20 мая 2021 года № 1/I-28

                                                Об избрании председателя

                                           Кантского городского  Кенеша 28 созыва

Рассмотрев и обсудив предложенные кандидатуры, учитывая итоги тайного голосования, руководствуясь статьей 37 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении»

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Избрать председателем Кантского городского Кенеша 28 созыва   Бейшебаева Мыктыбека Темирбековича.

Председатель сессии, старейший

депутат Кантского городского Кенеша                                                Н.Клевцова

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                1-сессия

                                              20-май 2021-жыл № 2/I-28

                               Кант шаардык кеңешинин төрагасынын

                                               орун басарын шайлоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жөнүндөгү” мыйзамынын 38-беренесине ылайык, Кант шаардык кеңешинин 28-чакырылышынын депутаттарынын ачык добуш берүү жана  жыйынтыктарын эске алып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Көпчүлүк коалисиясынан 28-чакырылышынын депутаты Мамбетова Мээрим Жекшенбековна Кант шаардык кеңешинин  төрагасынын орун басары болуп шайлансын.
 2. Азчылык коалициясынан 28-чакырылышынын депутаты Оморов Болотбек Сагынбекович Кант шаардык кеңешинин  төрагасынын орун басары болуп шайлансын.

Төрага                                                                       М. Бейшебаев

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                               1 сессии

                                                  от 20 мая  2021 года № 2/I-28

                                    Об избрании заместителя председателя

                                             Кантского городского кенеша

В соответствии со статьями 38 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», учитывая итоги открытого голосования депутатов Кантского городского кенеша 28 созыва

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Избрать заместителем председателя Кантского городского Кенеша депутата 28 созыва от коалиции большинства Мамбетову Мээрим Жекшенбековну.
 2. Избрать заместителем председателя Кантского городского Кенеша депутата 28 созыва от коалиции меньшинства Оморова Болотбека Сагынбековича.

Председатель                                                                         М. Бейшебаев

ТоктомТоктом

ТоктомТоктом

ТоктомТоктом

ТоктомТоктом

ТоктомТоктом

 

 

 

 

 

 

 

 

ТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктомТоктом Токтом

ТоктомТоктомТоктомТоктом  ТоктомТоктомТоктомТоктом

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                               15-сессия

                                              25-сентябрь 2019-жыл № 101V-27

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу, көйгөйлөрдү анализдөө, чечүү жолдору, келечектүү пландар жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттыктысактоо, жаштар иштери жана спорт, коомдук тартипти сактоо боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин карап чыгып жана Кант шаардык мэриясынын “Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу, көйгөйлөрдү анализдөө, чечүү жолдору, келечектүү пландар жөнүндөгү” маалыматы менен таанышып, белгиленген иштер аткарылганы байкалды.

Кант шаарында 5 жалпы билим берүү мекемелери бар.

2019-2020-окуу жылынын башталышында Кант шаарындагы орто мектептерде жалпы 5143 (4984) окуучу билим алып баштаган.

Д.П. Зубков атындагы №1-Кант орто мектеп-гимназиясында 2019-2020-окуу жылынын башында 1705 окуучу билим алууда (долбоорлуксыйымдуулугу 640). Алардын ичинен башталгыч мектепте22 класс-комплектте  796 окуучу.  5-класстан 11-класска чейин — 909 окуучу, 31 класс – комплект.

Мектепте жалпысынан 64 мугалим эмгектенет.

Окуу-тарбия процессинин натыйжалуулугун жогорулатуунун бирден бир чен белгилери болуп жөндөмдүү балдарды колдоо, камкордук көрүү, ошондой эле педагогдордун эмгегине өбөлгө түзүү болуп эсептелет.

Буга Кант шаарынын мэриясы менен жалпы билим берүү мекемелеринин педагогикалык жамаатынын биргелешкен иши бирге багытталышы керек.

2018-2019-окуу жылдарынын жыйынтыгы менен Кант шаарындагы жалпы билим берүү мекемелеринен 23 окуучу окуудагы жетишкендиктери жана мектептин коомдук иштерине жигердүү катышкандыгы үчүн Кант шаарынын мэриясынын Ардак грамотасы жана Мактоо баракчасы менен сыйланышты. аларды сыйлоо үчүн мэриядан 70,0 (жетимиш) миң сом акча каражаты бөлүнгөн.

Окуучулардын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыгы – окуу-тарбия процессинин негизги баскычтарынын бири. ЖРТнүн жогорку баллы бул-бүтүрүүчү класстардын мугалимдеринин гана эмес, жалпы педогогикалык жамааттын иши болуп саналат.

2018-2019-окуу жылында окуучулардын ЖРТнүн жыйынтыгы:

—  110 баллдан төмөн-12%;

— 110-150 балл-60%;

— 150-200 балл-26%;

—  200 баллдан жогору-2%.

Баса белгилеп кете турган жагдай, ЖРТгө катышкан №1-КОМГнын бүтүрүүчүлөрү жогорку жыйынтыктарды багынтып, үч жыл катары менен окуучуларга “Алтын сертификат” тапшырылды:

 1. 2016-201-окуу жылында – Абасов Байрам – 218 балл;
 2. 2017-201-окуу жылында – Тимофеев Иван – 221 балл;
 3. 2018-2019-окуу жылында – Шнур Владислав – 221 балл.

2018-2019-окуу жылынын жыйынтыгы менен 9-класстын эки, 11-класстын төрт окуучусу “эң мыкты” деген баалар менен мектепти аякташты.

Мектептин бекем базасын башталгыч класстардын жана орто топтогу мугалимдер түптөй тургандыгын 9-класстардын мамлекеттик аттестациясынын жыйынтыгы, 4-класстын окуучуларынын жыйынтыктоочу тест тапшырууда жогорку баллга ээ болуп, “Эрудит” сынагында байгелүу орундарды ээлегендиги көрсөтүп турат.

Мектептин педагогикалык жамаатынын окуу-тарбиялык ишин талдоодо билим берүү сапаты 42%ды, жетишүүсү- 99,6%ды көрсөтүп турат.

Мектеп окуучулары ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларга жигердүү катышып турушат:

-мектеп ичиндеги — 563, жеңүүчүлөр — 282;

-райондук — 33, жеңүүчүлөр — 19;

-облустук — 11, жеңүүчүлөр – 8.

 

К.Рыскулова атындагы №2-Кант орто мектеп-гимназиясында 2019-2020-окуу жылынын башында777окуучу билим алууда (долбоорлуксыйымдуулугу350). Алардын ичинен башталгыч мектепте34 класс-комплектте 339окуучу.  5-класстан 11-класска чейин — 448окуучу, 20 класс – комплект.

Мектепте жалпысынан 43 мугалим эмгектенет.

Мектептин педагогикалык жамаатынын окуу-тарбиялык ишин талдоодо билим берүү сапаты 41%ды, жетишүүсү- 100%ды көрсөтүп турат.

Мектеп окуучулары ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларга жигердүү катышып турушат:

-мектеп ичиндеги — 420, жеңүүчүлөр — 267;

-райондук — 29, жеңүүчүлөр — 7;

-облустук — 1, жеңүүчүлөр – 1.

2018-2019-окуу жылында ЖРТгө 35 окуучу катышты, 150-200 балл мыкты жыйынтыкка 2 окуучу, 110-150 баллга 16 окуучу ээ болду.

2018-2019-окуу жылынын жыйынтыгы менен 9-класстын бир окуучусу жана 11-класстын бир окуучусу мектепти “эң мыкты” баа менен аякташты.

Райондук “Эрудит” олимпиадасынын катышуучулары-башталгыч класстын окуучулары жогорку жыйынтыктарга жетишишти, 1-орунга 3 окуучу, 1окуучу 2-орунга ээ болду.

 

№3-Кант орто мектеп-гимназиясында 2019-2020-окуу жылында 996окуучу (долбоорлуксыйымдуулугу 680)түзүлгөн 47-класс-комплектте билим алышууда. Педагогикалык эмгек жамаат бул-40 компетенттүү мугалимдер.

Мектептин педагогикалык жамаатынын окуу-тарбиялык ишин талдоодо билим берүү сапаты 48%ды, жетишүүсү- 100%ды көрсөтүп турат.

Олимпиадаларга катышуу:

-мектеп-365, жеңүүчүлөр — 150;

-райондук-7, жеңүүчүлөр-3;

-облустук -3,  жеңүүчүлөр- 0

2018-2019-окуу жылында ЖРТгө окуучулардын 95,3%ы катышып, 83,6%ы 110 баллдан жогору баллдарды алышты.

 

Эксперттик комиссиянын талдоосу билимди жогорулатуу боюнча системалык иштердин жыйынты ЖРТдөгү көрсөткүчтөр экендигин көрсөтөт.

2018-2019-жылдын жыйынтыгы менен 9-класстын төрт окуучусу, 11-класстын төрт окуучусу мектепти  “эң мыкты” баалар менен аякташты.

Райондук “Эрудит” олимпиадасында 4-класстын окуучулары жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшүп, 1,2,3-орундарга ээ болушту.

 

2019-2020-окуу жылынын башында№4-Кант орто мектеп-гимназиясында 1353 окуучу билим алган (долбоорлук сыйымдуулугу 720) окуучулар үчүн 47 класс-комплект түзүлгөн. Педогогикалык эмгек жамааты 47 мугалим, анын ичинен 5 мугалим декреттик өргүүдө, алардын арасында көп жылдык тажрыйбасы бар, көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон мугалимдер бар.

Мектептин педагогикалык жамаатынын окуу-тарбиялык ишин талдоодо билим берүү сапаты 38%ды, жетишүүсү- 99%ды көрсөтүп турат.

Окуучулар ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларга жигердүү катышып турушат:

-мектеп ичиндеги — 320, жеңүүчүлөр — 85;

-райондук — 22, жеңүүчүлөр — 9;

-облустук — 2, жеңүүчүлөр – 1.

ЖРТгө 46 окуучу катышты, мыкты жыйынтык -168 балл, орточо балл-135 балл.

2018-2019-жылдын жыйынтыгы менен 9-класстын бир окуучусу, 11-класстын үч окуучусу мектепти  “эң мыкты” баалар менен аякташты.

Райондук “Жыл мугалими-2019” сынагында башталгыч класстын мугалими Алиева Рахат Адилкановна байгелүү 3-орунду багындырды.

Бирок, жалпы билим берүу мекемелеринин ишинде билим берүү процессинин сапатын көтөрүүдө тоскоолдуктарды жараткан аягына чейин иштелип чыкпаган, жетишпегендиктерге орун берилген.

Билим берүүнүн сапатынын төмөндөшүнүн башкы себеби болуп квалификациялуу адистердин жана ошондой эле жаш педагогикалык кадрлардын жетишсиздиги саналат.

№1-КОМГ — 24 мугалим;

№3-КОМГ — 11 мугалим;

№4-КОМГ — 19 мугалим;

Жыйынтыгында жалпы 54 мугалим жетишпейт.

Кант шаарынын мэриясы тарабынан түзүү, шарттарды жакшыртуу боюнча чоң иштер жасалууда. 2019-2020—окуу жылынын башталышында №1-КОМГда оңдоо иштери жүргүзүлдү, ошол эле учурда №3-КОМГда “Ысык тамак” программасын ишке ашыруу боюнча даярдык иштери жүргүзүлүүдө.

Бардык мектептерге 20 класс-комплекттер, 40 мектеп такталары жеткирилди.

Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында 2019-2020-окуу жылына тапшырмалар такталды.

Жогоруда белгиленгендердин негизинде

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык мэриясынын “Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу, көйгөйлөрдү талдоо, чечүү жолдору, келечектүү пландар жөнүндөгү” маалыматы кабыл алынсын.
 2. Кант шаарындагы жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерине:
 • Билим берүү процессинде жаңы максаттуу багыттарды өздөштүрүшсүн;
 • Кесипкөй педагогикалык компетенттүүлүктү мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу жолу менен түзүү жана өнүктүрүү;
 • окуучуларга жана ата-энелерге, ошондой эле пикир алышууда, окууда, өнүгүүдө, социализациялоодо же социалдык-кооптуу абалда болгон “кооптуу топтогу” балдарга өз убагында комплекстүү, жеке белгилүү, социалдык-педагогикалык, психологиялык жана укуктук жардам берүүнү уюштуруу;
 • Ысык-Ата РЭСӨБнын тиешелүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен үй-бүлөлүк ынтымактысыздык, социалдык жетимдик, балдарга байланышкан зордук-зомбулук жана көзөмөлсүздүктүн алдын алуу, окуучулардын укук бузуусу, СЖОын пропагандалоо иш-чараларын өткөрүү.
 • Кант шаардык мэриясы Кант шаарындагы жалпы билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери:

— Кант шаарындагы жалпы билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базасын бекемдөөнү камсыздашсын;

— тубаса жана таланттуу балдарды аныктоо жана өнүктүрүү боюнча ишти активдештирип, ошол эле учурда олимпиадалык жана сынактык кыймылдарды өнүктүрүп, окуу-тарбия процессинде, окуучуларынын окуу жылынын жыйынтыгында, ЖРТдө, олимпиада ж.б. жогорку жыйынтыктарга жетишкен педагогдордун эмгеги шыктандырылсын;

— Кант шаарындагы билим берүү мекемелеринин аймагын көрктөндүрүу жана жашылдандыруу иштери улантылсын.

 1. Бул токтомдун аткарылышы жөнүндө Кант шаардык кеңешине 2019-2020-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча маалымат берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттык сактоо, жаштар иштери жана спорт боюнча туруктуу комиссиясына (Кадыров У.А.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                          А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             15 сессии

                                           от 25 сентября 2019 года № 101V-27

О повышении качества образования учащихся, анализ проблемы,

                                  пути решения, перспективные планы

Рассмотрев решение постоянной комиссии по социальным вопросам, образованию, культуре, здравоохранению по делам молодежи и спорту, охране общественного правопорядка Кантского городского Кенеша и, изучив информацию мэрии города Кант «О повышении качества образования учащихся, анализ проблемы, пути решения, перспективные планы», отмечается определенная работа.

В городе Кант функционируют 5 общеобразовательных организаций.

На начало 2019-2020 учебного года в Кантских средних школах насчитывается всего 5143 учащихся (4984).

В Кантской средней школе-гимназии №1 им. Д.П. Зубкова на начало 2019-2020 уч. года обучаются 1705 учащихся (проектная мощность 640). Из них в начальной школе — 796 учащихся, 22 класс-комплекта. С 5-го по 11 классы — 909 учащихся, 31 класс – комплект.

Всего в школе работают 64 учителя.

Одним из критериев повышения эффективности учебно-воспитательного процесса является поддержка, забота об одаренных детях, а также стимулирование труда педагогов.

На это должна быть направлена совместная работа мэрии города Кант и педагогических коллективов общеобразовательных организаций.

По итогам 2018-2019 учебного года 23 учащихся общеобразовательных организаций города Кант награждены Почетными грамотами и Похвальными листами мэрии города Кант, за отличную учебу и активное участие в общественной жизни школы. Для их поощрения мэрией выделены денежные средства в сумме 70,0 (семьдесят) тыс. сомов.

Подготовка учащихся к общереспубликанскому тестированию – один из важных этапов учебно – воспитательного процесса. Высокие баллы ОРТ — это не только труд учителей, работающих в выпускных классах, но и работа всего педагогического коллектива в целом.

Результаты ОРТ учащихся за 2018-2019 уч. год:

— ниже  110 баллов-12%;

— от 110-150 баллов-60%;

— от 150-200 баллов-26%;

— свыше 200 баллов-2%.

Следует отметить, что ежегодно выпускники КСШГ №1, участвуя в ОРТ, показывают высокие результаты, и третий год подряд учащимся вручают «Золотые сертификаты»:

 1. 2016-2017 учебный год – Абасов Байрам – 218 баллов;
 2. 2017-2018 учебный год – Тимофеев Иван – 221 балл;
 3. 2018-2019 учебный год – Шнур Владислав – 221 балл.

По итогам 2018-2019 учебного года  два учащихся 9-х и четверо 11-х классов  окончили  школу на «отлично».

Прочную базу школ закладывают учителя начальных классов и учителя среднего звена, о чем свидетельствуют результаты  итоговой государственной аттестации 9-х классов, высокие баллы итогового тестирования 4-х классов и призовые места в конкурсе «Эрудит».

Анализ учебно-воспитательной работы педагогических коллективов школ показывает, что качество образования составляет 42% , процент успеваемости — 99,6%.

Учащиеся школ принимают активное участие в олимпиадах различных уровней:

-школьная — 563, призеров — 282;

-районная — 33,призеров — 19;

-областная — 11, призеров – 8.

 

В КСШГ №2 им. К.Рыскуловой на начало 2018-2019 учебного года насчитывается 777 учащихся (проектная мощность 350). Из них в начальной школе-339 учащихся, 34 класс-комплекта . С 5-го по 11 классы- 448 учащихся, 20 класс- комплект.

Всего в школе работают 43 учителя.

Анализ учебно-воспитательной работы педагогических коллективов школ показывает, что качество образования составляет 41 %, процент успеваемости-100%.

Учащиеся школ принимают активное участие в олимпиадах различных уровней:

-школьная — 420, призеров — 267;

-районная — 29, призеров — 7;

-областная -1,  призеров — 1

На ОРТ  2018-2019 учебного года  приняло участие – 35учащихся, лучший результат –от 150-200 баллов- 2ученика, от 110-150 баллов-16 учащихся.

По итогам 2018-2019 учебного года  — один  учащийся 9-го и один учащийся 11-класса окончили  школу на «отлично».

Высоких результатов достигли учащиеся начальных классов –участники районной олимпиады “Эрудит”, призовые 1 — места-3 учащихся, 2-место-1 учащийся.

 

На начало 2018-2019 учебного года в КСШГ №3  сформировано 47 класс – комплектов, в которых обучается  996 учащихся(проектная мощность 680). Педагогический коллектив – это 40 компетентных учителей.

Анализ учебно-воспитательной работы педагогических коллективов школ показывает, что качество образования составляет 48% , процент успеваемости — 100%.

Участие на олимпиадах:

-школьная-365, призеров — 150;

-районная-7, призеров-3;

-областная -3,  призеров- 0

На ОРТ  2018-2019 учебного года  приняло участие учащихся- 95,3%, получившие более 110 баллов -83,6%.

Анализ экспертной комиссии показывает, что результатом системной работы всех звеньев по повышению качества знаний стали показатели ОРТ.

По итогам 2018-2019 учебного года  — четверо  учащихся 9-го, четверо учащихся 11-классов окончили  школу на «отлично».

Хорошие результаты на  районной олимпиаде «Эрудит» показали учащиеся 4-х классов, заняв  призовые 1,2,3-места.

 

На начало 2019-2020 учебного года в КСШГ №4  сформировано 47 класс – комплектов, в которых обучаются 1 353 учащихся (проектная мощность 720). Педагогический коллектив – это 47 компетентных учителей, из них 5 — в декретном отпуске, среди которых есть учителя с многолетним стажем, имеющие различные награды.

Анализ учебно-воспитательной работы школы показывает, что качество образования составляет 38% , успеваемость — 99%.

Учащиеся школ также принимают активное участие в олимпиадах различных уровней:

-школьная-320, призеров — 85;

-районная-22, призеров — 9;

-областная-2,  призеры – 1.

В ОРТ – приняло участие  46 учащихся, лучший результат – 198 баллов, средний балл – 135 баллов.

По итогам  2018-2019 учебного года  один  учащийся 9-го и трое  11-классов окончили  школу на «отлично».

В  районном конкурсе «Учитель года-2019» Алиева РахатАдилкановна — учитель начальных классов школы заняла призовое 3-место.

Но, в работе общеобразовательных организаций имеют место недоработки, недостатки, препятствующие повышению качества образовательного процесса.

Главной  причиной снижения качества образования является острая нехватка квалифицированных, а так же молодых педагогических кадров.

КСШГ №1 — 24 учителя;

КСШГ №3 — 11 учителей;

КСШГ №4 — 19 учителей;

Итого всего не хватает 54 учителя.

Мэрией г. Кант проводится  большая работа по созданию, улучшению условий. Так, к началу нового 2019-2020 учебного года проведены ремонтные работы в КСШГ №1, в КСШГ №3 — ведется, в том числе подготовительная работа по реализации программы «Горячее питание».

Во все школы завезены  20 класс-комплектов, 40 школьных  досок.

В целях повышения качества образования определены  задачи на 2019-2020 учебный год.

На основании вышеизложенного

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию мэрии города Кант «О повышении качества образования учащихся, анализ проблемы, пути решения, перспективные планы».
 2. Руководителям общеобразовательных организаций города Кант:
 • осваивать новые целевые ориентиры процесса образования,
 • развивать и формировать  профессиональную педагогическую компетентность  путем повышения квалификации учителей, обмена опытом;
 • организовывать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную, социально-педагогическую, психологическую и правовую помощь обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении;
 • совместно с сотрудниками соответствующих отделов Ысык-Атинского РУТСР

проводить мероприятия по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактики безнадзорности, правонарушений, среди обучающихся, пропаганде ЗОЖ.

 1. Мэрии города Кант совместно с руководителями общеобразовательных организаций города Кант:

— обеспечивать укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций г. Кант;

— активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, в том числе развивать олимпиадное и конкурсное движение, стимулировать труд педагогов, добивающихся высоких результатов в учебно-воспитательном процессе,  а также учащихся по итогам учебного года, ОРТ, олимпиад и др.;

— продолжить работу по благоустройству и озеленению территорий организаций образования по городу Кант.

 1. Об исполнении данного постановления информировать КантскийгородскойКенеш по итогам 2019-2020 учебного года.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, образованию, культуре, здравоохранению, по делам молодежи и спорту, охране общественного правопорядка Кантского городского Кенеша (Кадыров У.А.).

Председатель                                                                                              А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                               15-сессия

                                                25-сентябрь 2019-жыл №113/XV-27

Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу”  токтомуна                   өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кант шаардык кенешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин жана Кант шаардык мэриясынын Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген“Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” токтомунун 30-беренесинин 2.1.Бапынын 2-бөлүгүнө жана  Кант ш.Абдраимов көч.№64 дарегиндеги “Р-1” аймагынан (шаардык парктын аймагы), “Ж-1А”  жер тилкесине (шаардын борбордук бөлүгүндөгү жеке турак жай  курулуш аймагы) жыйынтык чыгаруу жөнүндө катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/XXVI-25 бекитилген “Кант шаарынын укуктуу аймактоо картасы” 30-беренесинин “Кант шаарынын курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” 2.1 Бап 2-бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. Абдраимов көч.№64 дарегиндеги “Р-1№ аймагынан (шаардык парктын аймагы), “Ж-1А”  жер тилкесине (шаардын борбордук бөлүгүндөгү жеке турак-жай курулуш аймагы) жер тилкесин чыгарууга макулдук  берилсин.

 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                  15 сессии

                                             от 25 сентября 2019 года №113/XV-27

О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования

города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша

№ 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо мэрии города Кант  о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 и выводе земельного участка, находящегося по адресу: г. Кант ул. Абдраимова, № 64,  из зоны «Р-1»  (зона городских парков), в зону «Ж-1А» (зона индивидуальной усадебной жилой застройки в центральной части города)

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 внести следующее изменение:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант улица Абдраимова, №64, мерою – 624,0 кв. м., из зоны «Р-1» зона городских парков) и ввести в зону «Ж-1А»  (зона индивидуальной усадебной жилой застройкив центральной части города).

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                               15-сессия

                                      25-сентябрь 2019-жыл №119/XV-27

№4-КГОМнин кошумча курулушуна мурда 2019-жылдын башындагы эркин калдыктан бөлүнгөн акча каражатын кайра бөлүштүрүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин жана Кант шаардык мэриясынын 18.09.2019-ж.№01-14/689/1 №4-КГОМнин кошумча курулушуна мурда 2019-жылдын башындагы эркин калдыктан бөлүнгөн акча каражатын кайра бөлүштүрүү жөнүндөгү катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык мэриясы №4-КГОМнин кошумча курулушуна 2019-жылдын башындагы эркин калдыктан мурда бөлүнгөн 20 млн. сом өлчөмүндөгү акча каражатынын 17 млн. сому төмөнкүдөй тартипте бөлүштүрүлсүн:
 • ШМҮнүн аймагын көрктөндүрүүгө – 5 млн. сом;
 • Мэриянын аймагын көрктөндүрүүгө –  1 млн. 500 тыс. сом;
 • ШМҮнүн ички имаратын оңдоого – 3 млн. сом;
 • РМҮнүн имаратын оңдоого – 3 млн. 500 тыс. сом;
 • Жолду оңдоого – 4 млн. сом.
 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына(Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                              А.Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             15 сессии

                                          от 25 сентября 2019 года119/XV-27

О перераспределении ранее выделенных денежных средств со свободного остатка на начало 2019 года на строительство пристройки КСШГ №4

Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету и финансам, а также письмо мэрии города Кант от 18.09.2019 года №01-14/689/1о перераспределении ранее выделенных денежных средств со свободного остатка на начало 2019 года на строительство пристройки КСШГ №4

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кантперераспределить ранее выделенныеденежные средства со свободного остатка на начало 2019 года на строительство пристройки КСШГ №4 в сумме 20 млн. сом, из них 17 млн. сом распределить в следующем порядке:
 • благоустройство территории ГДК – 5 млн. сом;
 • благоустройство территории мэрии –  1 млн. 500 тыс. сом;
 • ремонт внутренних помещений ГДК – 3 млн. сом;
 • ремонт в здании РДК – 3 млн. 500 тыс. сом;
 • ремонт дорог – 4 млн. сом.
 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                   А.Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                            17- сессия

                                           2019-жылдын 25-декабрь №121/XVII-27

Кант шаарынын мэриясынын 2020-жылга карата бюджетин бекитүү жана

2021-2022-жылдарга  бюджеттин болжолу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” Мыйзамынын 31-беренесинин негизинде, Кант шаарынын мэри Э.Дж.Абдрахмановдун, Кант шаарынын мэриясынын каржы-экономикалык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы А.К.Узбекованын “Кант шаарынын мэриясынын 2020-жылга карата бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга  бюджеттин болжолу жөнүндөмаалыматын угуп

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясынын “Кант шаарынын мэриясынын 2020-жылга карата бюджетин бекитүү жана 2021-2022-жылдарга бюджеттин болжолу жөнүндөгү, маалыматы эске алынсын.
 2. 2020-жылга Кант шаарынын мэриясынын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүмүнө 187728,5  (жүз сексен жети млн. жети жүз жыйырма сегиз миң беш жүз) сом бекитилсин, анын ичинен:
 • бюджеттик каражат 180428,5 (жүз сексен млн. төрт жүз жыйырма сегиз миң беш жүз) сом;
 • атайын каражат 7300,0 (жети млн. үч жүз миң) сом,2020-жылдын башындагы 43807,4 (кырк үч млн. сегиз жүз жети миң төрт жүз) сом өлчөмүндөгү каражат калдыктары менен.
 1. Кант шаарынын 2021-2022-жылдарга бюджетинин негизги параметрлери боюнча болжолу жактырылсын.

1) 2021-жылга кирешенин жана чыгашанын божолунун суммасы 203623,5 (эки жүз үч млн. алты жүз жыйырма үч миң беш жүз) сом, 2022-жылдын божомолунун суммасы 212512,5 (эки жүз он эки млн. беш жүз он эки миң беш жүз) сом;

2) Шаардын бюджетинин 2021-2022-жылдарга карата болжолдонгон параметрлерин кабыл алууда конкретүү мезгилге жараша такталып турууга жатат.

 1. Кант шаарынын бюджетинин 2020-жылга карата бөлүмү такталсын жана 2021-2022-жылдарга бюджетин болжолдорунун түшүү булактары №1-тиркеменин негизинде түзүлсүн.
 2. 2020-жылга чыгашаларды каржылоо шаардык боюджеттин эсебинен 2-11-тиркемелерге ылайык аныкталсын.
 3. 2020-жылга чыгашаларды каржылоо так алынган кирешелердин чегинде аныкталсын. Аны менен катар, биринчи кезекте корголгон беренелер боюнча чыгашалар(эмгек акы, социалдык фондго төлөмдөр, дары-дармектер, тамак-аш) жана коммуналдык төлөмдөр каржылансын.
 4. Штаттык сандагы бош орундардын азайып же көбөйүшү муниципалдык мекемелерде кабыл алынган нормативдик актыларга байланыштуу корголгон беренелердин чыгашалары азайып, же көбөйүшү мүмкүн.
 5. Чыгаша беренесин максаттуу колдонуу жоопкерчилиги муниципалдык мекемелерге жана уюмдарга жүктөлсүн.
 6. 2019-жылдагы толук каржыланбай алган чыгашалар 2020-жылдын бюджетинде каралган, бөлүнгөн каражаттардын чегинде компенсациялансын.
 7. 2020-жылга шаардык бюджетке салык агенттери тарабынан төлөнгөн пландуу киреше салыгынын бөлүнгөн чегерим 85% өлчөмүндө, сатуу салыгынан 25%, жердин астын иштетүүдөн (алтын, нефть, газды иштетүүнү алып салганда) түшкөн салык 50% менен бекитилсин.
 8. Муниципалдык мекемелердин кирешелери, бюджеттик каражаттарынан жана атайын каражаттарынын сметасынан ашык түшкөн каражаттар толугу менен шаардык бюджеттин карамагында караштырылсын.
 9. Муниципалдык уюмдарга мекемелерге бюджеттик жана атайын каражаттарды казына тутумунан өтүп пайдаланууга тыюу салынсын .
 10. Кант шаарынын мэрине ашык болжолдонгон кирешелердин түшүшүнө, кирешеден чыгашанын көп болушуна байланыштуу 2020-жылга бекитилген бюджетке өзгөртүүлөрдү жана тактоолорду киргизүү укугу Кант шаардык кеңешинин депутаттарынын макулдугу менен берилсин.
 11. 2020-жылга шаардык бюджеттин жалпы көлөмүнүн 1%га чейинки чекте Кант шаардык мэринин резевдик фонду 600,0 (алты жүз миң) сом суммасында түзүлсүн.
 12. Кант шаарынын мэриясынын каржы-экономикалык өнүгүү бөлүмүнө шаардык бюджетин аткаруу процессинде киреше бөлүмүн ашык аткаруудан түшкөн каражаттарды Кыргыз Республикасынын Президенти койгон социалдык маселелерди чечүүгө мамлекеттик жана улуттук программаларын ишке ашырууга, Кыргыз Республикасынын токтомдоруна,  райондук мамлекеттик администрациясынын, шаардык кеңештин жана шаардык мэриянын токтомдоруна муниципалдык кызматкерлердин сыйлоого демилге берүүгө, коммуналдык тейлөөлөрдөгү карыздарды төлөөгө, керек болгон учурда өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюуга, ЖӨБОна убактылуу каржылык жардам берүүгө жана башка чыгымдарды жумшоого каралсын.
 13. Кант шаардык мэриясынын каржы-экономикалык өнүктүрүү бөлүмү Кант шаарынын мэри Э.Дж.Абдрахмановдун макулдугу менен Кант шаардык кеңешинин жана Кант шаардык мэриясынын кызматкерлерине жыл башында бош калган каржы каражаттарынын эсебинен 5 айлык маянанын өлчөмүндөгү эмгек акы (жарым жылдык жана жылдын жыйынтыгы боюнча Нооруз, КРнын Эгемендүүлүк Күнү, КРнын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин Күнү) төлөп берүү каралсын.
 14. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жашоо-тиричилигин жакшыртуу максатында арыздын келип түшүшүнө карата жана турмуш-тиричилиги изилденгенден кийин 1000 (бир миң) сомдон 10000 (он миң) сомго чейинки эсеп материалдык жардам көргөзүлсүн, катаал турмуш шартта каржылоо шартка жараша көбөйтүлсүн.
 15. Кант шаарынын мэриясы мектеп алдындагы жайкы лагерлерди уюштурууга 2020-жылдын башында калган эркин калдыктардын эсебинен 400 (торт жүз) миң сом бөлүп берсин.
 16. Көрктөндүрүү, санитардык тазалоо маселелери боюнча эл менен иш алып баруусуна жардам көрсөткөндүгү, шаардын коомдук жашоосуна катышкандыгы үчүн өз алдынча башкаруу органынын аймактык төрагаларына, аксакалар сотунун төрагасына жана мүчөлөрүнө ар бир кварталдын жыйынтыгындагы көрсөткөн иштери боюнча сыйлыктар иштелип чыксын.
 17. Өндүрүштүк керектөөлөргө байланыштуу Кант шаарынын мэриясынын аппараты үчүн алынган “Тойота Кэмри” маркасындагы №5577 SK мамлекеттик номерлүү автоунаасы шаардык кеңештин аппаратына күйүүчү-майлочуу майлары менен 100% жана керектүү запастык бөлүктөрү жана ошондой эле башка транспорттук тейлөөлөрү менен 2020-бюджеттик жылга пайдаланууга берилсин.
 18. Башкы адис-юрист (Токтосунова С.) автоунааны Кант шаардык кеңешине убактылуу аппаратына колдонууга  берүү боюнча мыйзам-жобого ылайык тиешелүү документтерди даярдасын.
 19. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде Кант шаардык мэрине шаардык бюджеттин эсебинен сыйлоо жана кызматтык эмгек акыны бекитүү, муниципалдык кызматкерлерге жана шаардык мекемелердин, муниципалдык уюмдардын жумушчуларына кошумча эмгек акы чектөө укугу сакталсын.
 20. Кант шаардык мэриясы 2020-жылдын башында калган эркин калдыктардын эсебинен Кант шаардык кеңешинин жана Кант шаарынын мэриясынын кызматкерлерине төмөнкү базалык ченде 5 (беш) миң сом өлчөмүндө ай сайын төлөөгө акча каражатын бөлүп берсин.
 21. Мэриянын жана шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлеринин ишине түрткү берүү максатында тамак-ашка 150 (жүз элүү) сом күнүнө жана байланыш үчүн 200 (эки жүз) сом айына 2020-жылдын башында калган эркин калдыктын эсебинен төлөп берүү жүргүзүлсүн.
 22. Кант шаардык мэриясы 2020-жылдын башында калган эркин калдыктын эсебинен кызматкерлерге жана Кант шаардык кеңешинин жана Кант шаардык мэриясынын аппарат кызматкерлерине кышкы айыл чарба азыктарын даярдоого 15,0 ( он беш) миң сом өлчөмүндө акча каражатын пасобия төлөмүндө бөлүп берсин.
 23. Кант шаарынын мэриясы 2020-жылдын башында калган эркин калдыктан маданият кызматкерлерине айына 3,0 (үч миң) сомдон төлөп берсин.
 24. Кант шаардык кеңешинин чечиминин негизинде Кант шаардык мэриясына 2020-жылдын башында калган бюджеттик эркин калдыктарды керектөө чегинде колдонууга руксат берет.
 25. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кенешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                              А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                             17-й сессии

                                    от 25 декабря 2019 года №121/XVII-27

Об утверждении бюджета мэрии города Кант на 2020 год, и прогнозе бюджета на 2021-2022 годы

На  основании  Закона  Кыргызской  Республики  «О  местном  самоуправлении»

ст. 31,заслушав мэра города Кант Абдрахманова Э.Д., заведующую отдела финансово-экономического развития мэрии города Кант Узбекову А.К. «Об утверждении бюджета мэрии города Кант на 2020 год, и прогнозе бюджета на 2021-2022 годы»

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению отчет мэрии города Кант «Об утверждении бюджета мэрии города Кант на 2020 год, и прогнозе бюджета на 2021-2022 годы».
 2. Утвердить бюджет мэрии города Кант на 2020 год по доходам и расходам в сумме 187728,5 (сто восемьдесят семь млн. семьсот двадцать восемь тыс. пятьсот) сом, в том числе:
 • бюджетные средства 180428,5 (сто восемьдесят млн. четыреста двадцать восемь тыс. пятьсот) сом;
 • специальные средства 7300,0 (семь млн. триста тыс.) сом, с остатками средств на начало 2020 года в сумме 43807,4 (сорок три млн. восемьсот семь тыс. четыреста) сом.
 1. Одобрить прогноз основных параметров бюджета города Кант на 2021-2022 годы 1) Прогноз по доходам и расходам на 2021 год в сумме 203623,5(двести три  млн. шестьсот двадцать три тыс. пятьсот) сом, на 2022 год в сумме 212512,5 (двести двенадцать млн. пятьсот двенадцать тыс. пятьсот) сом;

2) Прогнозные параметры бюджета города, одобренные на 2021-2022 годы, подлежат уточнению при их принятии в каждом конкретном периоде.

 1. Определить, что доходная часть города Кант на 2020 год и прогноз на 2021-2022 годы формируются за счет поступлений по источникам согласно приложению № 1.
 2. Установить средства на финансирование расходов из бюджета города на 2020 год согласно приложениям 2-11.
 3. Установить, что финансирование расходов на 2020 год производится в пределах фактически полученных доходов. При этом в первую очередь производится финансирование расходов по защищенным статьям (заработная плата, взносы в социальный фонд, медикаменты, питание), по коммунальным услугам.
 4. Защищённые статьи расходов могут быть уменьшены или увеличены в связи с вакансиями в штатной численности муниципальных учреждений и принятием нормативных правовых актов.
 5. Ответственность за целевое использование статей расходов возлагается на муниципальные организации и учреждения.
 6. Установить, что расходы, недофинансированные в 2019 году, компенсируются только за счет и в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом на 2020 год.
 7. Утвердить на 2020 год норматив отчислений от плановых поступлений подоходного налога уплачиваемого налоговыми агентами в городской бюджет мэрии города Кант в размере 85%, налога с продаж-25%, поступления по налогу за пользование недрами (рояльти за исключением золото, нефть, газ)-50%.
 8. Доходы муниципальных учреждений, поступившие сверх сумм, утвержденных в сметах бюджетных и специальных средств, полностью остаются на распоряжении городского бюджета.
 9. Запретить муниципальным организациям и учреждениям использовать бюджетные и специальные средства, минуя систему казначейства.
 10. Предоставить мэру города Кант право в 2020 году вносить изменения и уточнения в утвержденный бюджет за счет сверх прогнозных поступлений доходов, превышения доходов над расходами по согласованию с депутатами Кантского городского Кенеша.
 11. Создать Резервный фонд мэра города Кант на 2020 год в пределах до 1% к общему объему расходов городского бюджета в сумме 600,0 (шестьсот тыс.) сом.
 12. Отделу финансово-экономического развития мэрии города Кант в процессе исполнения городского бюджета при перевыполнении доходной части предусмотреть использование этих средств на реализацию задач, поставленных Президентом Кыргызской Республики по решению социальных вопросов, на реализацию национальных и государственных программ, постановлений Правительства Кыргызской Республики, постановлений районной государственной администрации, городского Кенеша и мэрии, на поощрения  муниципальных служащих, на погашение задолженностей по коммунальным услугам, при необходимости на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, на оказание временной финансовой помощи ОМСУ, прочие приобретения и расходы.
 13. Отделу финансово-экономического развития мэрии города Кант согласовано с мэром города Кант (Абдрахманов Э.Д.), предусмотреть выплату в размере до 5 окладов работникам Кантского городского Кенеша и мэрии города Кант, за счет свободного остатка на начало года (Нооруз, День Независимости КР, День работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, по итогам полугодия и по итогам года).
 14. В целях повышения благосостояния малоимущих семей, по мере поступления заявлений и обследования жилищно-бытовых условий оказывать материальную помощь в размере от 1000 (одна тыс.) сом до 10000 (десять тыс.) сом, в случае сложной жизненной ситуации финансирование увеличивать в зависимости от ситуации.
 15. Мэрии города Кант выделить денежные средства за счет свободного остатка на начало 2020 года, для организации пришкольного летнего лагеря в сумме 400,0 (четыреста тыс.) сом.
 16. За оказание помощи в работе с населением по вопросам благоустройства, санитарной очистки, участие в общественной жизни города производить поощрения по результатам работы каждого квартала председателям территориальных органов самоуправления (ТОС), председателю суда аксакалов   и членам суда аксакалов.
 17. В связи с производственной необходимостью приобретенную дежурную автомашину для аппарата мэрии города Кант марки «Тойота Кэмри» гос. № 55-77 SK передать для пользования в аппарат городского Кенеша с приобретением ГСМ в размере 100% и необходимых запасных частей, а также с прочими транспортными услугами на 2020 бюджетный год.
 18. Главному специалисту-юристу подготовить соответствующие документы о передаче автомашины во временное пользование аппарату КантскогогородскогоКенеша, согласно законоположению.
 19. Сохранить за мэром города Кант право премирования и установления должностных окладов и надбавок муниципальным служащим и работникам, организациям и учреждениям мэрии, засчет средств городского бюджета, согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.
 20. Мэрии города Кант выделить денежные средства за счет свободного остатка бюджетных средств на начало 2020 года, выплачивать работникам Кантского городского Кенеша и мэрии города Кант в размере минимальной базовой ставки по 5,0 (пять тысяч) сом ежемесячно.
 21. В целях стимулирования труда работникам аппарата мэрии и городского Кенеша произвести выплату на питание по 150 (сто пятьдесят) сом в день и за связь по 200 (двести) сом в месяц за счет свободного остатка бюджетных средств на начало 2020 года.
 22. Мэрии города Кант выделить денежные средства за счет свободного остатка бюджетных средств на начало 2020 года, для выплаты пособий на заготовку сельскохозяйственных продуктов сотрудникам и аппарату мэрии города и городского кенеша по 15,0 (пятнадцать) тыс. сом.
 23. Мэрии города Кант выделить денежные средства за счет свободного остатка бюджетных средств на начало 2020 года, выплачивать работникам культуры по 3,0 (три тысяч) сом ежемесячно.
 24. На основании решения городского Кенеша разрешить мэрии города Кант использовать по мере необходимости свободный остаток бюджетных средств на начало 2020года.
 25. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                       А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                17-сессия

                                           2019-жылдын 25-декабрь №122/XVII-27

2020-жылга түзүмдөрдү, Кант шаардык кеңешинин аппаратынын штаттык тизимин, мэриянын жана Кант шаарынын мэриясынын мекемелеринин штаттык тизимин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-июлундагы №403 — “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” токтомун аткаруу үчүн

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Бекитүү:
 • Кант шаардык кеңешинин аппараттык түзүмү №1-тиркемеге ылайык;
 • Кант шаарынын мэриясынын аппаратынын түзүмү №2-тиркемеге ылайык.
 1. Тиркемеге ылайык бекитүү:

— Кант шаардык кеңешинин аппаратынын штаттык тизими № 1;

— Кант шаарынын мэриясынын аппаратынын штаттык тизими № 2;

— борборлоштурулган бухгалтериянын штаттык тизими № 3;

— «Кант-Тазалык» муниципалдык мекемесинин штаттык тизими № 4,№ 5;

— ТЖКЧнын аппаратынын штаттык тизими № 6;

— шаардык маданият үйлөрүнүн штаттык тизими № 7;

— А.Тойтоев атындагы маданият сарайынын штаттык тизими  № 8;

— жатаканалардын штаттык тизими № 9,№10;

— китепканалардын штаттык тизими № 11;

— штатное расписание «Тюлпан» ББЛнин штаттык тизими № 12;

— «Көрүстөндөрдүн кароолчуларынын» штаттык тизими № 13;

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кенешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                              А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                            17-й сессии

                                   от 25 декабря 2019 года №122/XVII-27

Об утверждении структуры, штатного расписания аппарата городского Кенеша, мэрии и штатного расписания учреждений мэрии города Кант на 2020 год

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типовой структуры и штатной численности представительских и исполнительных органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 08 июля 2013 года № 403

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить:
 • структуру аппарата Кантского городского Кенеша согласно приложению № 1;
 • структуру аппарата мэрии города Кант согласно приложению № 2.
 1. Утвердить согласно приложениям:

— штатное расписание аппарата Кантского городского Кенеша № 1;

— штатное расписание  аппарата мэрии города Кант № 2;

— штатное расписание централизованной бухгалтерии № 3;

— штатное расписание муниципального учреждения «Кант-Тазалык»№ 4,№ 5;

— штатное расписание аппарата ЖКХ № 6;

— штатное расписание городского дома культуры № 7;

— штатное расписание Дворца культуры  «им. А.Тойтоева» № 8;

— штатное расписание общежития № 9,№10;

— штатное расписание библиотеки № 11;

— штатное расписание «ДОЛ Тюлпан» № 12;

— штатное расписание «Смотрителей кладбища» № 13;

 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную

комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) КантскогогородскогоКенеша.

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            17 сессия

                                           25-декабрь 2019-жыл №124VII-27

Кант шаарынын аймагына кыймылсыз мүлккө жана айыл чарба

багытындагы эмес жерлерди колдонуу үчүн жер салыгынын

чөлкөмдүк коэффициенттин К3 аныктоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын 02.10.2008 ж. Салык Кодексинин 339-беренесинин 4 п. ылайык айыл чарба багытындагы эмес жерлерди колдонуу үчүн салыкты киргизүү жана  салык салынуучу мүлктүн наркын аныктоо тартиби жөнүндөгү 327-беренени аткаруу максатында

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 01-январь 2020-жылдан баштап Кант шаарынын аймагында  кийинки салыктарды киргизүү:

— мүлк салыгы;

— жер салыгы.

 1. Кант шаарынын аймагында айыл чарба багытындагы эмес жерлерди колдонуу үчүн юридикалык жана жеке жактардын кыймылсыз мүлктөрүнө жер салыгынын чөлкөмдүк коэффициенти К3 1,2 өлчөмүндө аныкталсын.
 2. Жогоруда көрсөтүлгөн салыктарды тескөө, башкаруу Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин негизинде ишке ашырылсын.
 3. Токтомду каттап, Кыргыз Республикасынын укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышына көзөмөлдөө Кант шаардык Кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн (Коджакматов М.К.).

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                 17-й сессии

                                   от 25 декабря 2019 года №124/ХVII-27

Об определении размера зонального коэффициента земельного налога К3 за использование земель несельскохозяйственного назначения и налога на недвижимое имущество юридических и физических лиц на территории города Кант

В соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской Республики от 02 октября 2008 года статьи 339 п. 4 в целях введения налога за использование земель несельскохозяйственного назначения и во исполнение статьи 327 об определении налога на имущество

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Ввести в действие с 01 января 2020 года на территории города Канта следующие виды налогов:

-налог на имущество;

-земельный налог.

 1. Определить размер зонального коэффициента земельного налога К3 в размере 1,2 за использование земель несельскохозяйственного назначения и налога на недвижимое имущество юридических и физических лиц на территории города Канта.
 2. Администрирование вышеуказанных видов налогов осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской Республики.
 3. Зарегистрировать настоящее постановление  и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                               А.Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                   19-сессия

                                                     19-июнь 2020-жыл №132/XIX-27

Инфратүзүм объектилерин жакшыртуу үчүн акча каражатын бөлүү жөнүндө

Бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин, ошондой эле Кант шаарынын аймагында жайгашкан аскер шаарчасынын жашоочуларынын кайрылуусун Кант шаарынын инфратүзүм объектилерин жакшыртуу үчүн акча каражатын бөлүү жөнүндөгү катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы 150,0 (жүз элүү миң) сом өлчөмүндөгү акча каражатын (дем берүүчү грант) Кант шаарынын инфратүзүмүн жакшыртууга бөлүп берсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы жөнүндө маалымат Кант шаардык кеңешине 2020-ж. 3-декабрынан кечиктирилбей берилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                              А.Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                               ТОКТОМ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                 19 сессии

                                         от 19 июня 2020 года132/XIX-27

О выделении денежных средств для улучшения объекта инфраструктуры

Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету и финансам, а также обращение от жителей военного городка, расположенного на территории г. Кант о выделении денежных средств для улучшения объекта инфраструктуры города Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант выделить денежные средства в сумме 150,0 (сто пятьдесят) тыс. сом (стим. грант)  для улучшения объекта инфраструктуры города Кант.
 2. Об исполнении данного постановления информировать Кантский городской кенеш не позднее 03 декабря 2020 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

 

ХХХ

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                  ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                      ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТ ШААРДЫК                                                             КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                                      15-сессия

                                            25 сентября 2019-жыл №112/XV-27

Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу”  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин, ошондой эле Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын 24.09.2019-жылдагы №01-03/294 – Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №2015/ХХХVI-25 токтому менен бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” токтомунун 30-беренесинин 2.1.Бапынын 2-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кант ш. 1-кич.район №7-үйдүн жанындагы  даректе жайгашкан аянты 540,0 кв.м. “Ж-3”- аймагынан (көп кабаттуу турак жай аймагы) “Ж-1А” – (шаардын борбордук бөлүгүндөгү жеке турак жай  курулуш аймагы) аймагына берүү жөнүңдө катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/XXVI-25 бекитилген “Кант шаарынын укуктуу аймактоо картасы” 30-беренесинин “Кант шаарынын курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” 2.1 Бап 2-бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. 1-кич.район №7-үйдүн жанындагы  даректе жайгашкан аянты 540,0 кв.м. “Ж-3”- аймагынан (көп кабаттуу турак жай аймагы) жер тилкесин чыгарылып, “Ж-1А” (шаардын борбордук бөлүгүндөгү жеке турак жай  курулушаймагы) аймагына киргизүүгө макулдук берилсин.

 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                   КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                             ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                 ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                           КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                       город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                           15 сессии

                                                        от 25 сентября 2019 года №112/XV-27

                          О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования

                    города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша

                        № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре  от 24.09.2019г. № 01-03/294 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 и выводе земельного участка, находящегося по адресу: г. Кант, 1 мкр. около дома №7 , мерою – 540,0 кв. м., из зоны «Ж-3» (зона многоэтажной жилой застройки) и ввести в зону «Ж-1А»  (зона индивидуальной усадебной жилой застройки в центральной части города)

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 внести следующее изменения:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант, 1 мкр. около дома №7, мерою – 540,0 кв. м., из зоны «Ж-3» (зона многоэтажной жилой застройки) и ввести в зону «Ж-1А»  (зона индивидуальной усадебной жилой застройки в центральной части города).

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                           ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                               ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                        КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                          КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                       город Кант

ТОКТОМ

                                                                          15сессия

                                                      25-сентябрь 2019-жыл №114/XV-27

Кант шаарындагы Логвигненко көчөсү №81,83,85,87,89 үйлөрүндө жайгашкан кварталдын курулушунун башкы планын иштеп чыгуу жөнүндө

Кант шаардык кенешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин, Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын 24.09.2019-ж. №01-03/294-“Кант шаарынын Логвиненко көчөсүндө жайгашкан (плансыз үйлөр) кварталынын курулушунун башкы планын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө” катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгы Кант шарынын Логвиненко көчөсү №81,83,85,87,89 жайгакан курулуш кварталынын башкы планын иштеп чыксын.
 2. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                   КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                               ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                   ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                          КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                       город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                  15 сессии

                                                          от 25 сентября 2019 года №114/XV-27

О разработке генерального плана квартала застройки расположенной в городе Кант ул. Логвиненко №№ 81,83,85,87,89

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша, а также письмо Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре от 24.09.2019г. № 01-03/294 –«Овозможности разработки   генерального   плана   квартала   застройки,   расположенной   в  городе  Кант, улица Логвиненко (неплановые дома)»

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Ысык-Атинскому районному управлению градостроительства и архитектуры разработать генеральный план квартала застройки, расположенной в городе Кант по улице Логвиненко №№81,83,85,87,89.
 2. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                            ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                              ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                         КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                            КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                       город Кант

ТОКТОМ

                                                                        15-сессия

                                               25-сентябрь 2019-жыл №115/XV-27

        Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу”  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө

Кант шаардык кенешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин , ошондой эле Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын 24.09.2019-жылдагы №01-03/294 – Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №2015/ХХХVI-25 токтому менен бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” токтомунун 30-беренесинин 2.1.Бапынын 2-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кант ш. Фрунзе  көч.№8 “а” дарегиндеги “Р-2” аймагынан (шаардык парктык аймагы), “Ц-1”  (шаардын борбордук аймагына)  жер тилкесин чыгаруу жөнүндө катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/XXVI-25 бекитилген “Кант шаарынын укуктуу аймактоо картасы” 30-беренесинин “Кант шаарынын курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” 2.1 Бап 2-бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. Фрунзе көч.№8 “а” дарегиндеги “Р-2” аймагынан (шаардык парктык аймагы), “Ц-1”  жер тилкесине (шаардын борбордук аймагы) чыгарууга макулдук  берилсин.

— Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                  КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                              ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                               ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                         КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                       КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                    город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                              15 сессии

                                                            от 25 сентября 2019 года №115/XV-27

                          О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования

                      города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша

                       № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре  от 24.09.2019г. № 01-03/294 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 и выводе земельного участка, находящегося по адресу: г. Кант ул. ул. Фрунзе, №8 «а», из зоны «Р-2» (зона городских скверов) и ввести в зону «Ц-1»  (зона центра города)

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 внести следующее изменения:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант

ул. Фрунзе, №8 «а», мерою – 426,40 кв. м., из зоны «Р-2» (зона городских скверов) и ввести в зону «Ц-1»  (зона центра города).

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

ТОКТОМ

                                                                         15сессия

                                                      25сентябрь 2019-жыл №116/XV-27

Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу”  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кант шаардык кенешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин , ошондой эле Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын 24.09.2019-жылдагы №01-03/294 – Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №2015/ХХХVI-25 токтому менен бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” токтомунун 30-беренесинин 2.1.Бапынын 2-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кант ш. Фрунзе  көч.№8 “б” дарегиндеги аянты-864,80 кв.м. “Р-2” аймагынан (шаардык парктык аймагы), “Ж-2”  (көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш аймагы) аймагына киргизүү жөнүндө катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/XXVI-25 бекитилген “Кант шаарынын укуктуу аймактоо картасы” 30-беренесинин “Кант шаарынын курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” 2.1 Бап 2-бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. Фрунзе көч.№8 “б” дарегиндеги аянты-864,80 кв.м. “Р-2” аймагынан (шаардык парктык аймагы) чыгарып, “Ж-2”  (көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш аймагы) аймагына киргизүүгө макулдук берилсин.

— Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                    город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                          15 сессии

                                                    от 25 сентября 2019 года №116/XV-27

О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования

города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша

№ 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре  от 24.09.2019г. № 01-03/294 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 Фрунзе, №8 «б», мерою – 864,80 кв. м., из зоны «Р-2» (зона городских скверов) и ввести в зону «Ж-2»  (зона строительства многоэтажных жилых домов)

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 внести следующее изменения:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант ул. Фрунзе, №8 «б», мерою – 864,80 кв. м., из зоны «Р-2» (зона городских скверов) и ввести в зону «Ж-2»  (зона строительства многоэтажных жилых домов);

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                  город Кант

ТОКТОМ

                                                                       15сессия

                                                 25сентября 2019-жыл №117/XV-27

Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген“Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу”  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин , ошондой эле Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын 24.09.2019-жылдагы №01-03/294 – Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №2015/ХХХVI-25 токтому менен бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” токтомунун 30-беренесинин 2.1.Бапынын 2-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кант ш. Фрунзе  көч.№8 “в” дарегиндеги аянты-426,40 кв.м. “Р-2” аймагынан (шаардык парктык аймагы), “Ц-1”  (шаардын борбордук аймагы) аймагына киргизүү жөнүндө катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/XXVI-25 бекитилген “Кант шаарынын укуктуу аймактоо картасы” 30-беренесинин “Кант шаарынын курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” 2.1 Бап 2-бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. Фрунзе көч.№8 “в” дарегиндеги аянты-426,40 кв.м. “Р-2” аймагынан (шаардык парктык аймагы) чыгарып, “Ц-1”  (шаардын борбордук аймагы) аймагына киргизүүгө макулдук берилсин.

— Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                          15 сессии

                                                        от 25 сентября 2019 года №117/XV-27

О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре  от 24.09.2019г. № 01-03/294 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 Фрунзе, №8 «в», мерою – 426,40 кв. м., из зоны «Р-2» (зона городских скверов) и ввести в зону «Ц-1»  (зона центра города)

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 внести следующее изменения:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант ул. Фрунзе, №8 «в», мерою – 426,40 кв. м., из зоны «Р-2» (зона городских скверов) и ввести в зону «Ц-1»  (зона центра города).

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                     город Кант

ТОКТОМ

                                                                         15-сессия

                                                      25-сентябрь 2019-жыл118/XV-27

Кант шаардык кеңешинин № 205/ХХVI-25 21.12.2011-жылы бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу”  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин , ошондой эле Ысык-Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын 24.09.2019-жылдагы №01-03/294 – Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №2015/ХХХVI-25 токтому менен бекитилген “Кант шаарындагы курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” токтомунун 30-беренесинин 2.1.Бапынын 2-бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кант ш. Л.Толстой  көч.№88 “б” дарегиндеги “Р-3” аймагынан (рекрециондук ландшафтык аймагы), “Ж-1”  (жеке турак-жай курулуш аймагы) аймагына киргизүү жөнүндө катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/XXVI-25 бекитилген “Кант шаарынын укуктуу аймактоо картасы” 30-беренесинин “Кант шаарынын курулуш эрежелери жана жерди пайдалануу” 2.1 Бап 2-бөлүгүнө төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. Л.Толстой көч.№88 “б” дарегиндеги “Р-3” аймагынан (рекрециондук ландшафтык аймагы) чыгарып, “Ж-1”  (жеке турак-жай курулуш аймагы) аймагына киргизүүгө макулдук берилсин.

— Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                   город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                           15 сессии

                                                    от 25 сентября 2019 года №118/XV-27

О внесении изменений в «Правила застройки и землепользованиягорода Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо Ысык-Атинского районного управления по градостроительству и архитектуре  от 24.09.2019г. №01-03/294 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 и выводе земельного участка, находящегося по адресу: г. Кант ул. Л.Толстого, № 88 «б»  из зоны «Р-3»  (зона рекреционныхландшафных территорий), в зону «Ж-1» (зона индивидуальной усадебной жилой застройки)

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25 внести следующее изменение:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант ул. Л.Толстого 88 «б», мерою – 74,6 тыс. кв. м., из зоны «Р-3» (зона рекреационно-ландшафтных территорий) и ввести в зону «Ж-1»  (зона  индивидуальной усадебной жилой застройки);

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                     город Кант

ТОКТОМ

                                                                         18-сессия

                                                          18-марта  2020-жыл №127/ХVIII-27

2020-жылдын башындагы эркин калдыктан калган акча каражатын бөлүштүрүү жана бекитүү  жөнүндө

Кант шаардык мэриясынын 2020-жылдын 11-февралындагы №0114/89 –  эркин калдыктагы каражаттарды 2020-жылга мерчемделген төмөнкү курулуш объектилеринин түрүнө жана иш-чараларга бөлүштүрүү жана бекитүү жөнүндөгү катынын негизинде

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык мэриясы 2020-жылдын башындагы бюджеттик эркин калдыктагы 43807,4 (кырк үч миллион сегиз жүз жети миң төрт жүз) өлчөмүндөгү акча каражатын, анын ичинен: атайын каражаттан —  12899,8 (он эки миллион  сегиз жүз токсон тогуз миң сексен) сом, бюджеттик каражат — 30907,6 (отуз миллион тогуз жүз жетимиш миң алты жүз) сомду төмөнкү  иштердин түрүнө бөлүп берсин:
 • мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын видебайкоо тутумуна 1500,0 (бир миллиона беш жүз) миң сом;
 • жалпы билим берүү мекемелеринин бидеобайкоо тутумуна 2500,0 (эки миллиона  беш жүз) миң сом;
 • “Коопсуз короо” видеобайкоо тутумуна 5000,0 (беш млн.)  сом;
 • тазалоо курулмаларын оңдоого 3000,0 (үч млн.) сом;
 • Кант шаардык орто мектептери үчүн лабораторияларга 2000,0 (эки миллион) сом;
 • №4-КГОМ нан башталгыч мектебин көрктөндүрүүгө 2000,0 (эки миллиона) сом;
 • №4-КГОМ не жабдууларды алууга 2000,0 (эки миллиона) сом;
 • пара олимпиадага катышууга 370,0 (үч жүз жетимиш) миң сом;
 • суу каналы үчүн соркысмалар (насос) 455,0 (төрт жүз элүү беш) миң сом;
 • көрктөндүрүү (коомдук мейкиндик) 5000,0 (беш миллион) сом;
 • жолдорду оңдоо чыгымдары 2405,0 (эки миллион төрт жүз беш) миң сом;
 • кошумча төлөм чыгымдары 4677,6 (төрт миллион алты жүз жетимиш жети миң алты жүз) сом;
 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Ушул токтомдун аткарылышы жөнүндө Кант шаардык кеңешине 2020-жылдын 12-октябрынан кечиктирилбей маалымат берилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин бюджет жана каржы боюнча туруктуу комиссиясына (Коджакматов М.К.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                                          А. Шайлдабеков

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                             КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                      ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                       город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                         18 сессии

                                                         от 18 марта  2020 года №127/ХVIII-27

О распределении и утверждении свободного остатка  бюджетных средств на начало 2020 года

На основании  письма мэрии города Кант от 11 февраль 2020 года № 01-14/89 о распределении и утверждении свободного остатка на следующие виды объекты строительства и мероприятия, запланированные в 2020г.

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии  города  Кант  выделить денежные средства в сумме 43807,4 (сорок три миллиона восемьсот семь тысяч четыреста) сомза счет свободного остатка бюджетных средств на начало 2020 года из них, по спец. средствам — 12899,8 (двенадцать миллионов  восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот) сом, бюджетные средства — 30907,6 (тридцать миллион девятьсот семь тысяч шестьсот) сом, на следующие виды работ:
 • система видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях в сумме 1500,0 (один миллиона пятьсот) тысяч сом;
 • система видеонаблюдения в общеобразовательных организациях в сумме  2500,0 (два миллиона пятьсот) тысяч сом;
 • система видеонаблюдения “Безопасный двор”  в сумме 5000,0 (пять млн.)  сом;
 • ремонтные очистных сооружений 3000,0 (три млн.) сом;
 • лаборатория для Кантских средних школ 2000,0 (два миллион) сом;
 • благоустроийство начальной школы КСШГ №4, в сумме 2000,0 (два миллиона) сом;
 • приобретение оборудования КСШГ №4 2000,0 (два миллиона) сом;
 • участие в пара олимпиаде в сумме 370,0 (триста семьдесят) тысяч сом;
 • насосы для водоканала в сумме 455,0 (четыреста пятьдесят пять) тысяч сом;
 • благоустройство (общественное пространство) в сумме 5000,0 (пять миллион) сом;
 • расходы по ремонту дорог 2405,0 (два миллиона четыреста пять) тысяч сом;
 • расходы по доплате в сумме 4677,6 (четыре миллиона шестьсот семьдесят семь шестьсот)  тысяч сом;
 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Об исполнении данного постановления информировать КантскийгородскойКенеш не позднее 12 октября 2020 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Коджакматов М.К.) Кантского городского Кенеша.

Председатель                                                                                               А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                      город Кант

                                                                 ТОКТОМ

                                                             19-сессия

                                                   19-июнь 2020-жыл №133/XIX-27

Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылы №205/ХХVI-25-токтому менен бекитилген «Кант шаарындагы курулуш жана жерди пайдалануу эрежелерине» өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин, Кант шаардык кеңешинин 21.12.2011-жылдагы №205/ХХVI-25-токтому менен бекитилген «Кант шаарындагы курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин» 30-беренесинин 2.1.бапынын 2-бөлүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кант ш. Московская көч. №3 дарегинде жайгашкан “К-1”-коммуналдык ишкана, транспорт, кампалоо жана кичи өндүрүш аймагынан “Ц-1” – шаардын борбордук аймагына жер тилкесин берүү жөнүңдө Кант шаардык мэриясынын 18.05.2020-жылдагы №01-14/382-катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардыккеңешинин 12.2011-жылдагы №205/ХХVI-25-токтому менен бекитилген «Кант шаарындагы курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин» 30-беренесинин «Кант шаарын укуктук аймактоо картасынын” 2.1.бапынын 2-бөлүмүнө төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Кант ш. Московская көч. №3 дарегинде жайгашкан“К-1”-коммуналдык ишкана, транспорт, кампалоо жана кичи өндүрүш аймагынан 460,2 кв.м.жер тилкесин чыгарууга руксат берилип,“Ц-1” – шаардын борбордук аймагына киргизилсин.

 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин шаар курулуш, өнөр жай, унаа, коммуникация жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына (Сулайманов Н.И.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                         город Кант

                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                     19-й сессии

                                                         от 19 июня 2020 года №133/XIX-27

О внесении изменений в «Правила застройки и землепользования

города Кант», утвержденные постановлением Кантского городского Кенеша

№ 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года

Рассмотрев решение постоянной комиссии по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам, а также письмо мэрии города Кант от 18.05.2020г. № 01-14/382 — о внесении изменений в статью 30 Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Кант», утвержденных постановлением Кантского городского Кенеша  от 21.12.2011 года № 205/ХХVI-25,и выводе земельного участка, находящегося по адресу: г. Кант ул. Московская№ 3  из зоны «К-1»- зонакомунальных предприятий, транспорта, складирования и мелкого производства, в зону «Ц-1»- зона центра города

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. В статью 30 «Карта правового зонирования города Канта» Главы 2.1 Части 2 «Правил застройки и землепользования города Канта», утвержденных Постановлением Кантского городского Кенеша № 205/ХХVI-25 от 21.12.2011 года внести следующее изменение:

— разрешить вывести земельный участок, расположенный по адресу: г. Кант ул. Московская, 3  мерою- 460,2 кв.м. из зоны комунальных предприятий, транспорта, складирования и мелкого производства– «К-1» и ввести в зону «Ц-1»- зона центра города.

 1. Зарегистрировать настоящее постановление  и направить в Чуй-Бишкекское управление юстиции для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по градостроительству, промышленности, транспорту, коммуникациям и земельным вопросам Кантского городского Кенеша (Сулайманов Н.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                              КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город  Кант

                                                                       ТОКТОМ

                                                                      19-сессия

                                                    19-июнь 2020-жыл №134/ХIХ-27

      «Тюльпан» балдардын саламаттыгын жакшыртуу лагерин Кант шаарынын мэриясынын балансынан Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын балансына өткөрүү жөнүндө 

            Кант шаардык кеңешинин 11.06.2020-жылдагы бирдиктүү отурумунун чечимин жана ошондой эле Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Курмановдун 15.05.2020-ж. №947/01-48 Б.К. – Ысык-Ата районунун Логвиненко айыл аймагында жайгашкан жалпы аянты 3,8 га “Тюльпан” балдардын саламаттыгын жакшыртуу лагерин келечекте адистештирилген социалдык борбор ачуу үчүн Кант шаардык мэриясынын балансынан Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын балансына өткөрүү жөнүндөгү катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясына:

— Ысык-Ата районунун Логвиненко айыл аймагында жайгашкан жалпы аянты 3,8 га “Тюльпан” балдардын саламаттыгын жакшыртуу лагерикелечекте адистештирилген социалдык борбор ачуу үчүн Кант шаардык мэриясынын балансынан Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын балансына өткөрүлүп берилсин;

— жогоруда белгиленген объект Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаардык мэриясынын объекттер жана менчиктер реестринен чыгарылсын.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин ишкерликти өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл туруктуу комиссиясына (Р.Абинов) жүктөлсүн.

Төрага                                                                       А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город  Кант

                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                    19-й сессии

                                                    от 19 июня 2020 года №134/ХIХ-27

             О передаче Детского оздоровительного лагеря «Тюльпан» с баланса мэрии города Кант на баланс Ысык-Атинской районной государственной администрации

            Рассмотрев протокольное решение совместного заседания депутатов Кантского городского кенеша от 11.06.2020г., а также письмо  Б.Курманова — главы Ысык-Атинской районной государственной администрации от 15.05.2020г. № 947/01-48 Б.К. – о передачеДетского оздоровительного лагеря «Тюльпан» общей площадью 3,8 га, расположенного на территорииЛогвиненковскогоайылного аймака  Ысык-Атинского района с баланса мэрии городаКант на баланс Ысык-Атинской районной государственной администрации для дальнейшего открытия специализированного социального центра

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант:

— передать Детский оздоровительный лагерь «Тюльпан» общей площадью 3,8 га, расположенного на территории Логвиненковского айылного аймака Ысык-Атинского района с баланса мэрии города Кант на баланс Ысык-Атинской районной государственной администрации для дальнейшего открытия специализированного социального центра;

— вывести вышеуказанный объект из реестра объектов и имущества муниципальной собственности мэрии города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области.

 1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностью Кантского городского Кенеша (Абинов Р.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                    город Кант

                                                                        ТОКТОМ

                                                                        19-сессия

                                                          19июнь 2020-жыл  №135/XIX-27

          «Кыргызтелеком» АКнун имаратына КТБ ачууга макулдук берүү жөнүндө

Кант шаардык кеңешинин 11.06.2020-ж. бирдиктүү отурумунун чечимин жана ошондой эле Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Курмановдун 05.06.2020-ж. №1091/01-48 Б.К.     Кант ш. Ленин көч. №97 жайгашкан “Кыргызтелеком” АКнун имаратын Ысык-Ата районунун калкын тейлөө борборун ачууга колдоо боюнча маселени кароо жөнүндө өтүнүч катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Кыргызтелеком” АКнун имаратынын базасында райондун калкын тейлөө борборун ачууга жана  Кант шаарынын мэриясында тендер (сынак) өткөрүүгө макулдук берилсин.
 2. Кант шаарынын мэриясы жогоруда белгиленген объектте оңдоп-түзөө иштерин өткөрүү үчүн керектүү документтерди КРнын мыйзамына ылайык сапаттуу жана өз учурунда даярдасын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттык сактоо, жаштар иштери, спорт жана коомдук тартипти сактоо боюнча туруктуу комиссиясына (Кадыров У.А.) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                    город Кант

                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                        19-й сессии

                                                    от 19  июня 2020 года №135/XIX-27

                       О даче согласия  на открытие ЦОН в здании АО «КыргызТелеком»

Рассмотрев решение совместного заседания депутатов Кантского городского кенеша от 11.06.2020г., а также письмо Б.Курманова — главы Ысык-Атинской районной государственной администрации от 05.06.2020г. №1091/01-48 Б.К. с просьбой о рассмотрении вопроса по  поддержке открытия Центра обслуживания населения Ысык-Атинского района в здании АО «Кыргызтелеком», расположенного по ул.Ленина №97 г.Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Дать согласие на открытие Центра обслуживания населения района на базе здания АО «Кыргыз телеком», а также на проведение  мэрией г.Кант тендера (конкурса).
 2. Мэрии города Кант подготовить необходимые документы в соответствии с законодательством КР качественно, своевременно для проведения ремонтных работ в помещении вышеуказанного объекта.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, образованию, культуре, здравоохранению, по делам молодежи, спорта и охране общественного правопорядка Кантского городского Кенеша (Кадыров У.А.).

Председатель                                                                                              А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                     КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       гор. Кант

                                                                    ТОКТОМ

                                                                    19-сессия

                                                  19-июнь 2020-жыл №136/ХIХ-27

                  Кант шаарынын 3-кичи районунда жайгашкан ФОКтун (дене тарбиялык-ден соолукту жакшыртуу комплексин) имаратын Кант шаардык мэриясынын балансына алуу жөнүндө

            Кант шаардык кеңешинин18.03.2020-ж. 18-сессиясынын протоколдук чечимин карап чыгып жана Ысык-Ата райондук каржы башкармалыгынын башчысы А.Джумалиевдин Кант шаарынын 3-кичи районунда жайгашкан дене тарбиялык ден соолукту жакшыртуу (ФОК) имаратын КРнын Өкмөтүнүн алдындагы жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин балансынан Кант шаардык мэриясынын балансына алуу маселеси боюнча маалыматын угуп

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы:

— Кант шаарынын 3-кичи районунда жайгашкан дене тарбиялык ден соолукту жакшыртуу (ФОК) имаратын КРнын Өкмөтүнүн алдындагы жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин балансынан Кант шаардык мэриясынын балансына алуу үчүн керектүү документтерди каттоо боюнча иш жүргүзсүн;

— объект 2021-жылдын 1-январынан тартып жогоруда белгиленген имарат Кант шаардык мэриясынын балансына алынсын;

— Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаардык мэриясынын объекттер жана менчиктер реестрине киргизилсин.

 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин ишкерликти өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл туруктуу комиссиясына (Р.Абинов) жүктөлсүн.

Төрага                                                                       А.Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город Кант

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                 19-й сессии

                                           от 19 июня 2020 года №136/ХIХ-27

                 О принятии здания ФОК (физкультурного оздоровительного комплекса), расположенного в 3-ем мкр. г. Кант  на баланс мэрии города Кант

            Рассмотрев протокольное решение 18-й сессииКантского городского кенеша от 18.03.2020г., а также заслушав информацию А.Джумалиева – начальника Ысык-Атинского районного финансового управления по вопросу принятия зданияфизкультурно — оздоровительного комплекса, расположенного в 3-ем мкр. г. Кант с баланса Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве КР на баланс мэрии города Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант:

— провести работу по процедуре оформления необходимых документов для принятия на баланс здания ФОК (физкультурного оздоровительного комплекса), расположенного в 3-ем мкр г. Кант с баланса Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве КР на баланс мэрии города Кант;

— с 1 января 2021 года принять вышеуказанноездание на баланс мэрии города Кант;

— ввести в реестр объектов и имущества муниципальной собственности мэрии города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области.

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление Министерства юстицииКР для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностью Кантского городского Кенеша (Абинов Р.И.).

Председатель                                                                                   А.Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город Кант

                                                                       ТОКТОМ

                                                                      19-сессия

                                                19-июнь 2020-жыл №139/XIХ-27

              Кант шаардык башкармалыгынын 30.09.2011-ж. №196/XXIII-25  “Кант шаардык башкармалыгынын муниципалдык объектиси “Затейник” балдар борборун мамлекеттик менчикке берүүгө макулдук берүү жөнүндө” токтомун  жокко чыгаруу жөнүндө

            Кант шаардык кеңешинин ишкерликтиөнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл боюнча туруктуу  комиссиясынын чечимин жана Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Курмановдун 15.06.2020-ж. №1184/01-48 Б.К. Кант шаарынын 2-кичи районунда жайгашкан “Затейник” балдар борборунун мурунку имаратын Кант шаардык мэриясынын балансына которуу маселеси боюнча катын карап чыгып

КАНТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаардык башкармалыгынын 30.09.2011-ж. №196/XXIII-25  “Кант шаардык башкармалыгынын муниципалдык объектиси “Затейник” балдар борборун мамлекеттик менчикке берүүгө макулдук берүү жөнүндө” токтому  жокко чыгарылсын.
 2. Кант шаардык мэриясы жогоруда белгиленген объекттин укуктук документтерин ылайыктасын.
 3. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин ишкерликти өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл туруктуу      комиссиясына (Р.Абинов) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                               А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город Кант 

                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                          19-й сессии

                                                            от 19 июня 2020года №139/XIХ-27

           Об отмене постановления Кантской городскойУправы “О даче согласия на передачу муниципального объекта Кантской городской Управы детского центра “Затейник” в государственную собственность” от 30.09.2011г. №196/XXIII-25

            Рассмотрев решение комиссии по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностью Кантского городского кенеша, а также письмо Б.Курманова — главы Ысык-Атинской районной государственной администрации от 15.06.2020г. №1184/01-48 Б.К. по вопросу возврата бывшего здания детского центра «Затейник», расположенного во 2-м мкр. г.Кант, на баланс мэрии города Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Отменить постановление Кантской городскойУправы “О даче согласия на передачу муниципального объекта Кантской городской Управы детского центра “Затейник” в государственную собственность” от 30.09.2011г. №196/XXIII-25.
 2. Мэрии города Кант привести в соответствие правоустанавливающие документы вышеуказанного объекта.
 3. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление Министерства юстиции КР для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностью Кантского городского Кенеша(Абинов Р.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город Кант 

                                                                      ТОКТОМ

                                                                    19-сессия

                                          19-июнь 2020-жыл 140/XIХ-27

                Кант шаарынын Гагарин көч. №1 дарегинде жайгашкан имаратты Кант шаардык   мэриясынын балансына алуу жөнүндө  

Кант шаардык кеңешинин ишкерликтиөнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл боюнча туруктуу  комиссиясынын чечимин жана Ысык-Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Курмановдун 15.06.2020-ж. №1184/01-48 Б.К. Кант шаарынын Гагарин көч. №1 дарегинде жайгашкан имаратка караштуу маселени чечүү боюнча өтүнүч катын карап чыгып

КАНТШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кант шаарынын мэриясы:

—  Кант шаарындагы Гагарин көч. №1 дарегинде жайгашкан имарат Чүй облусу боюнча ӨКМ башкармалыгынын балансынан Кант шаардык мэриясынын балансына алынсын;

— жогоруда белгиленген объектти муниципалдык менчикке алууга үчүн ылайыктуу документтер даярдалсын;

— объект Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кант шаардык мэриясынын объекттер жана менчиктер реестрине киргизилсин.

 1. Ушул токтом катталсын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына жиберилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кант шаардык кеңешинин ишкерликти өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана муниципалдык менчикке көзөмөл туруктуу      комиссиясына (Р.Абинов) жүктөлсүн.

Төрага                                                                                               А. Шайлдабеков

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                            КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ                                                                                     ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЫСЫК-АТА РАЙОНУ                                                                          ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН

КАНТСКИЙ ШААРДЫК                                                                    КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ

КЕҢЕШИ                                                                                                  КЕНЕШ

Кант шаары                                                                                                                       город Кант 

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                               19-й сессии

                                                 от 19 июня 2020года № 140/XIХ-27

                     О принятии здания, расположенного по ул.Гагарина 1 г.Кант

                                                      на баланс мэрии города Кант

            Рассмотрев решение комиссии по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностьюКантского городского кенеша, а также письмоБ.Курманова – главы Ысык-Атинской районной государственной администрации от 15.06.2020г. №1184/01-48 Б.К.с просьбой о решении вопроса относительно здания, расположенного по ул. Гагарина 1 г.Кант

КАНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Мэрии города Кант:

— принять здание, расположенное по ул.Гагарина 1 г. Кант, состоящее на балансе управленияМЧС по Чуйской области, на баланс мэрии города Кант;

— подготовить соответствующие документы для принятия вышеуказанного объекта в муниципальную собственность;

— ввести данный объект в реестр объектов и имущества муниципальной собственности мэрии города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области.

 1. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Чуй-Бишкекское управление Министерства юстиции КР для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и надзору за муниципальной собственностью Кантского городского Кенеша(Абинов Р.И.).

Председатель                                                                                   А. Шайлдабеков